ขอตอบคำถามและแจ้งมาตรการเรื่องโควิด-19 ในระดับอนุบาลของโรงเรียน

ตามที่มีผู้ปกครองได้กรุณาแนะนำให้โรงเรียนมีมาตรการสำหรับชั้นอนุบาลที่ไม่ได้รับวัคซีน และสอบถามว่าหากมีความรุนแรงเกิดขึ้นโรงเรียนจะรับผิดชอบอย่างไรนั้น

ขอตอบดังนี้ค่ะ

 1. ขอขอบคุณผู้ปกครองที่กรุณาถามเข้ามา เพราะเป็นการช่วยครูกบอีกทางหนึ่งที่จะเน้นย้ำให้ครูและเจ้าหน้าที่ทั้งโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด ไม่นิ่งเฉย หรือไม่เห็นเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้ว
 2. ระดับชั้นอนุบาลยังมีมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 อยู่ดังนี้
  • ในห้องเรียนคุณครูจัดให้นักเรียนนั่งประจำที่ของตนเองเท่านั้น
  • นักเรียนมีกล่องข้าวและช้อนส้อม กระติกน้ำส่วนตัวมาจากบ้าน ไม่ใช้ของโรงเรียน เพื่อหลีกเลี่ยงการจับต้อง
  • ครูและเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเครื่องเล่นเป็นประจำและถี่
  • คุณครูเตือนให้นักเรียนสวมหน้ากากตลอดเวลา
  • คุณครูฉีดพ่นแอลกอฮอล์ให้กับสิ่งของก่อนที่นักเรียนจะจับต้อง
  • เมื่อนักเรียนกลับบ้านเราจะฉีดแอลกอฮอล์ที่โต๊ะและเก้าอี้ทุกตัว และใช้นำยาฆ่าเชื้อตามสูตรที่ภาครัฐกำหนดถูพื้น
  • โรงเรียนไม่สามารถแจ้งหรือเปิดเผยชื่อนักเรียนที่ติดโควิด-19 ทางสื่อใดๆ ได้ ถ้าเป็นนักเรียนชั้นโตๆ เด็กๆ จะคุยและให้ข้อมูลระหว่างกันเอง การที่โรงเรียนสามารถแจ้งชื่อครูที่ติดโควิด-19 เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ปกครองได้ ก็เพราะเราได้รับอนุญาตจากครูแต่ละท่านค่ะ
 3. เรื่องของความรับผิดชอบ ปัจจุบันภาครัฐเปิดให้การรักษาพยาบาลในหลายโรงพยาบาล รวมทั้งศูนย์สาธารณสุข กทม. ที่จะเริ่มให้บริการเจอ แจก จบ ในวันเสาร์ด้วยค่ะ ทุกวันนี้เราก็พยายามทำอย่างดีที่สุดแล้ว โรงเรียนเองก็อยู่ในสภาพที่ลำบาก เต็มไปด้วยความกังวล และความห่วงใย เช่นเดียวกับผู้ปกครองและผู้คนทั่วไปค่ะ
 4. เราจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด หากมีข้อแนะนำที่สามารถปฏิบัติได้ เรายินดีรับฟัง และขอบคุณสำหรับความร่วมมือเสมอมาค่ะ