ขอชี้แจงกรณี Post ของเพจ Tor Rungrojn ผู้ชายเลี้ยงลูกที่มีการ Post เมื่อ 12 มิถุนายน 2567