ขอความร่วมมืออีกรอบค่ะ

ภาพที่ท่านเห็น คือช่วงเวลา 11.45 น. คือประมาณ 15 นาทีก่อนเปิดลานจอดรถรอบอนุบาลค่ะ

ขอความร่วมมือมารับนักเรียนหลังเวลา 12.00 น. ค่ะ การมาก่อนเวลาที่ลานจอดรถเปิด และจอดรถแบบ 2 เลนเช่นนี้ สร้างความลำบากใจให้พวกเราเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นการรบกวนผู้พักอาศัยที่ใช้ถนนซอยร่วมกับเรา

กรุณามาถึงโรงเรียนหลังลานจอดรถเปิด คือ รอบอนุบาล ลานจอดรถเปิดเวลา 11.50 น. รอบประถม 13.45 น. ขอบคุณค่ะ