การเรียน Online ในช่วง Covid

วิธีการเลือกดู (กรณีใช้โทรศัพท์มือถือ)

  1. กดไปที่เมนู
  2. มองไปที่หัวข้อเรียน Online 2/63
  3. กดเลือกเครื่องหมาย + ที่อยู่ทางขวา
  4. เลือกระดับชั้นและวิชา
  5. ควรอ่านคำชี้แจงที่อยู่รายการแรกก่อน