การรับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนมัธยม

ตามที่ภาครัฐเตรียมจะจัดสรรวัคซีน Pfizer ให้กับเด็กอายุ 12 – 18 ปี หรือนักเรียนระดับมัธยมและให้โรงเรียนสอบถามความสมัครใจและความยินยอมของผู้ปกครองนั้น ในขั้นแรกทางโรงเรียนจะขอให้ครูประจำชั้น ม.1 – ม.6 สอบถามจากนักเรียนในวันพรุ่งนี้ คือวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 นักเรียนที่มีความประสงค์จะรับ หรือ ไม่รับวัคซีน ให้แจ้งกับคุณครูประจำชั้นค่ะ

ส่วนเรื่องเอกสารการให้ความยินยอม หรือเอกสารอื่นๆ ที่อาจจะมีตามมา ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ในเบื้องต้นจะขอทราบความประสงค์ก่อนเพื่อส่งรายชื่อให้ภาครัฐโดยเร็ว

(ขอบคุณภาพจาก Mgronline.com)