แจ้งเรื่อง กำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 – ม.6 ในวันที่ 5 ตุลาคม 64

ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณโรงพยาบาล CGH พหลโยธิน เป็นอย่างสูง ที่ช่วยดำเนินการเรื่องวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนให้อย่างรวดเร็วค่ะ และขอแจ้งกำหนดการคร่าวๆ ว่า นักเรียนชั้น ม.4 – ม.6 ที่แจ้งขอรับวัคซีนไว้ จะต้องไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล CGH พหลโยธิน หรือ โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล สะพานใหม่ เดิม ในวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 สิ่งต้องเตรียม

  1. บัตรประชาชนตัวจริงของนักเรียน 2. แบบสำรวจและใบยินยอม และแบบคัดกรองฉีดวัคซีนฯ โควิด-19 สำหรับนักเรียน ที่ทางโรงเรียนได้แจ้งและทำ link ไว้ให้แล้ว (หากยังไม่มี ให้ download จาก Link ด้านล่างนี้ แล้วพิมพ์ออกมาในรูปกระดาษ) 3. ปากกาส่วนตัว 4. ต้อง Download Application และ Line หมอพร้อม

ส่วนกำหนดเวลาฉีด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง โรงเรียนรอการประสานงานเรื่องเวลาจากโรงพยาบาล ค่ะ