ขอให้ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ขอรับวัคซีน Pfizer จากภาครัฐ

เพื่อให้เกิดความครบถ้วนและไม่ตกหล่น ขอให้ทุกท่านตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ขอรับวัคซีน Pfizer จากภาครัฐกับคุณครูประจำชั้น ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. ทาง Platform Classroom ค่ะ

โดยคุณครูประจำชั้นจะนำรายชื่อนักเรียนในห้องที่ต้องการรับวัคซีนมาให้ตรวจสอบค่ะ หากต้องการเปลี่ยนแปลงใดๆ สามารถแจ้งกับคุณครูประจำชั้นได้เลยนะคะ ครูประจำชั้นต้องสรุปรายชื่อก่อนเวลา 09.00 น.นะคะ เนื่องจากทางโรงเรียนต้องส่งรายชื่อทุกคนที่ขอรับวัคซีนในวันที่ 20 กันยายน 2564