แจ้งเพิ่มเติม เรื่องการรับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้น ม.6

ขอแจ้งเพิ่มเติมว่า ขณะนี้นักเรียนชั้น ม.6 ทุกคน ทั้งที่อายุอยู่ในเกณฑ์และอายุเกิน 18 ปี มีรายชื่อขึ้นมาในระบบการรับวัคซีนแล้ว โรงเรียนจะดำเนินการตามความประสงค์ของผู้ปกครองต่อไป

(ขอบคุณภาพจาก Mgronline.com)