แจ้งเพิ่มเติม เรื่องการรับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน

ตามที่ทางโรงเรียนได้แจ้งว่าภาครัฐเตรียมจะจัดสรรวัคซีน Pfizer ให้กับเด็กอายุ 12 – 18 ปี ขอชี้แจงว่าเราเองเป็นเพียงตัวกลางที่ต้องรับฟังข้อมูลจากภาครัฐและนำมาแจ้งอีกทีหนึ่ง บางคำถามเราก็ไม่สามารถตอบได้ แต่จะไปหาข้อมูลให้ค่ะ

จากคำถามของผู้ปกครอง ขอตอบและชี้แจงเท่าที่ตอบได้ ดังนี้

  1. สช เอารายชื่อนักเรียนที่มีอายุตามเกณฑ์ขึ้นมาในระบบ (ไม่ได้เอารายชื่อนักเรียนทุกคนขึ้นมา) เพื่อให้โรงเรียนทำเครื่องหมายว่า จะรับวัคซีนหรือไม่ รายชื่อดังกล่าววันเดือนปีเกิดเป็นเกณฑ์ โดยไม่สนใจระดับชั้น
  2. เกณฑ์อายุที่สามารถขอรับวัคซีนได้ คือคนที่เกิดตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2546 – 31 ตุลาคม 2552
  3. นักเรียนชั้น ม.6 ที่เกิดก่อน 1 พฤศจิกายน 2546 ไม่มีรายชื่อขึ้นมาให้เราทำเครื่องหมาย ทั้งๆ ที่ตามข่าวบอกว่าจะให้วัคซีนกับนักเรียนที่อายุเกิน 18 ปี ที่ยังศึกษาอยู่ในโรงเรียนด้วย ทางโรงเรียนจะติดตามสอบถามให้อย่างเร่งด่วน ว่าจะให้ทำอย่างไรต่อไป
  4. ผู้ปกครองที่ยังลังเล ว่าจะรับวัคซีนหรือไม่ เสนอให้ลงชื่อขอรับไว้ก่อน

นักเรียนชั้น ป.6 ที่มีวันเดือนปีเกิดตามเกณฑ์ ขอให้แจ้งครูประจำชั้นในวันพรุ่งนี้ 16 กันยายน 2564 ว่าจะขอรับวัคซีนหรือไม่ เพื่อทางโรงเรียนรีบส่งรายชื่อค่ะ

ขณะนี้ทางโรงเรียนกำลังระดมพล กรอกที่อยู่ของนักเรียนทุกคน ซึ่งน่าจะใช้เวลาสักระยะหนึ่ง

ส่วนเรื่องเอกสารการให้ความยินยอม หรือเอกสารอื่นๆ ที่อาจจะมีตามมา ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ในเบื้องต้นจะขอทราบความประสงค์ก่อนเพื่อส่งรายชื่อให้ภาครัฐโดยเร็ว

(ขอบคุณภาพจาก Mgronline.com)