แจ้งเปลี่ยนเวลารับวัคซีนของนักเรียนชั้น ม.4 – 6 เป็นเวลา 10.00 น. วันเดิม

ขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดเวลารับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนชั้น ม 4 – ม.6 อีกครั้งค่ะ เป็นเวลา 10.00 น.ของวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เนื่องจากภาคบ่ายจะมีนักเรียนจากหลายโรงเรียนมารับวัคซีน รายละเอียด ดังนี้

  1. นักเรียนทุกคนใส่ชุดพละ
  2. นักเรียนไปถึงที่โรงพยาบาลก่อนเวลา 10.00 น.
  3. นักเรียนนำบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วย
  4. นักเรียนนำใบนัดไปด้วย
  5. เพื่อความปลอดภัยและเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที ผู้ปกครองควรอยู่กับนักเรียนด้วยค่ะ

ในวันดังกล่าวจะมีทีมงานคุณครูและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนอมาตยกุลไปรอรับนักเรียนที่โรงพยาบาลค่ะ

ขอย้ำว่า เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเอง หลังฉีดวัคซีนนักเรียนต้องไม่ออกกำลังกายใดๆ เป็นเวลา 2 สัปดาห์

ขอขอบคุณโรงพยาบาล CGH สะพานใหม่ หรือ โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัลเดิม เป็นอย่างสูงค่ะ