แจ้งนักเรียนชั้น ม.4 – 6 เรื่องการเปลี่ยนเวลาไปรับฉีดวัคซีน Pfizer แต่ยังคงเป็นวันเดิมตามนัด

ทางโรงเรียนได้รับแจ้งจากโรงพยาบาล CGH สะพานใหม่ ว่าขอเปลี่ยนกำหนดเวลารับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนชั้น ม 4 – ม.6 เป็นช่วงบ่ายของวันที่ 26 ตุลาคม 2564 รายละเอียด ดังนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย และสะดวกในการจัดการ จึงขอนัดแนะดังนี้

  1. นักเรียนทุกคนใส่ชุดพละ
  2. นักเรียนไปถึงที่โรงพยาบาลก่อนเวลา 14.00 น.
  3. นักเรียนนำบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วย
  4. นักเรียนนำใบนัดไปด้วย
  5. เพื่อความปลอดภัยและเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที ผู้ปกครองควรอยู่กับนักเรียนด้วยค่ะ

ในวันดังกล่าวจะมีทีมงานคุณครูและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนอมาตยกุลไปรอรับนักเรียนที่โรงพยาบาลค่ะ

ขอย้ำว่า เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเอง หลังฉีดวัคซีนนักเรียนต้องไม่ออกกำลังกายใดๆ เป็นเวลา 2 สัปดาห์

ขอขอบคุณโรงพยาบาล CGH สะพานใหม่ หรือ โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัลเดิม เป็นอย่างสูงค่ะ