แจ้งและนัดแนะเรื่องการไปรับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นม.1 – ม.3 วันที่ 27 ตุลาคม 2564

กำหนดการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนชั้น ม.1 – ม.3 คือวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 8.00 น. – 10.00 น. ที่โรงพยาบาล CGH สะพานใหม่ หรือ โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัลเดิม

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย และสะดวกในการจัดการ (เพราะอาจจะมีนักเรียนจากหลายโรงเรียน เราไม่ทราบ) จึงขอนัดแนะดังนี้

  1. นักเรียนทุกคนใส่ชุดพละ
  2. นักเรียนไปถึงที่โรงพยาบาลก่อนเวลา 08.00 น.
  3. นักเรียนนำบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วย
  4. นักเรียนเตรียมเอกสารต่างๆ ให้พร้อม โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบสำรวจและใบยินยอม และแบบคัดกรอง พร้อมกรอกเอกสารแล้วนำมาในวันที่ฉีดวัคซีน
  5. เพื่อความปลอดภัยและเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที ผู้ปกครองควรอยู่กับนักเรียนด้วยค่ะ

ในวันดังกล่าวจะมีทีมงานคุณครูและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนอมาตยกุลไปรอรับนักเรียนที่โรงพยาบาลค่ะ

ขอย้ำว่า เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเอง หลังฉีดวัคซีนนักเรียนต้องไม่ออกกำลังกายใดๆ เป็นเวลา 2 สัปดาห์

ขอขอบคุณโรงพยาบาล CGH สะพานใหม่ หรือ โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัลเดิม เป็นอย่างสูงค่ะ

สำหรับนักเรียนชั้นป.6 ที่อายุครบ 12 ปี กรุณารอแจ้งในลำดับถัดไปค่ะ