นัดแนะเรื่องการไปรับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนอายุ 12 – 18 ปี วันที่ 5 ตุลาคม 2564

กำหนดการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนชั้น ม.4 – ม.6 คือวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. – 16.00 น. ที่โรงพยาบาล CGH สะพานใหม่ หรือ โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัลเดิม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย และสะดวกในการจัดการ (เพราะอาจจะมีนักเรียนจากหลายโรงเรียน เราไม่ทราบ) จึงขอนัดแนะดังนี้

  1. นักเรียนทุกคนใส่ชุดพละ
  2. นักเรียนไปถึงที่โรงพยาบาลก่อนเวลา 14.00 น.

ในวันดังกล่าวจะมีทีมงานคุณครูและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนอมาตยกุลไปรอรับนักเรียนที่โรงพยาบาล และเพื่อความรอบคอบคุณครูจะถือรายชื่อนักเรียนที่ขอรับวัคซีนจากภาครัฐไว้เพื่อให้ตรวจสอบ

ขอย้ำว่า เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเอง หลังฉีดวัคซีนนักเรียนต้องไม่ออกกำลังกายใดๆ เป็นเวลา 2 สัปดาห์