เคมี ม. 6 เทอม 1

คลิกเลือกหัวข้อ หรือสัปดาห์ ที่นี่เลยค่ะ

สัปดาห์ที่ 1 เรื่อง เคมีอินทรีย์ 1

สัปดาห์ที่ 2 เรื่อง เคมีอินทรีย์ 2

สัปดาห์ที่ 3 เรื่อง เคมีอินทรีย์ 3

สัปดาห์ที่ 4 เรื่อง เคมีอินทรีย์ 4

** โรงเรียนอมาตยกุล ขอขอบคุณเจ้าของ video คลิปทุกคลิปอย่างสูงมา ณ ที่นี้**