โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม. 6 เทอม 2

คลิกเลือกหัวข้อ หรือสัปดาห์ ที่นี่เลยค่ะ

เทอม 2

สัปดาห์ที่ 3 เรื่อง ระบบสุริยะ

สัปดาห์ที่ 4 เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้

สัปดาห์ที่ 5 เรื่อง แบบฝึกทบทวนดาราศาสตร์

สัปดาห์ที่ 6 เรื่อง โครงสร้างโลก

** โรงเรียนอมาตยกุล ขอขอบคุณเจ้าของ video คลิปทุกคลิปอย่างสูงมา ณ ที่นี้**