เลข ม.5 วิทย์

คลิกเลือกห้วข้อ หรือสัปดาห์ ที่นี่เลยค่ะ

สัปดาห์ที่ 4 – 6 Week ที่ 4 – 6

สัปดาห์ที่ 7 – 9 Week ที่ 7 – 9

สัปดาห์ที่ 10 – 12 Week ที่ 10 – 12

https://www.amatyakulschool.com/Math-M4-6-OnetProbability.mp4

สัปดาห์ที่ 13 – 15 Week ที่ 13 – 15

สัปดาห์ที่ 16 – 18 Week ที่ 16 – 18

https://amatyakulschool.com/Math-M4-6-OnetProbability-2.MP4

https://amatyakulschool.com/Math-M4-6-Complexnumber.MP4