เลข ม.3

คลิกเลือกห้วข้อ หรือสัปดาห์ ที่นี่เลยค่ะ

สัปดาห์ที่ 4 – 6 Week ที่ 4 – 6

สัปดาห์ที่ 7 – 9 Week ที่ 7 – 9

สัปดาห์ที่ 10 – 12 Week ที่ 10 – 12

https://www.amatyakulschool.com/Math-M3C6.mp4

ดูคลิป Project14 บทที่ 4 เรื่องความคล้าย

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-math-book1/

สัปดาห์ที่ 13 – 15 Week ที่ 13 – 15

https://www.amatyakulschool.com/Math-M3C7.mp4

คลิปเพิ่มเติม

คลิป ชื่อ สอนศาสตร์ : ม.ต้น : คณิตศาสตร์ : อัตราส่วนตรีโกณมิติ

https://www.youtube.com/watch?v=r8BGVYDVYqA

สัปดาห์ที่ 16 – 18 Week ที่ 16 – 18

https://www.amatyakulschool.com/Math-M3C8.mp4

ใบงานทบทวนคลิปวงกลม

https://www.amatyakulschool.com/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1.pdf

** โรงเรียนอมาตยกุล ขอขอบคุณเจ้าของ video คลิปทุกคลิปอย่างสูงมา ณ ที่นี้**