เลข ม.3

คลิกเลือกห้วข้อ หรือสัปดาห์ ที่นี่เลยค่ะ

สัปดาห์ที่ 4 – 6 Week ที่ 4 – 6

สัปดาห์ที่ 7 – 9 Week ที่ 7 – 9

สัปดาห์ที่ 10 – 12 Week ที่ 10 – 12

https://www.amatyakulschool.com/Math-M3C6.mp4

ดูคลิป Project14 บทที่ 4 เรื่องความคล้าย

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-math-book1/

สัปดาห์ที่ 13 – 15 Week ที่ 13 – 15

https://www.amatyakulschool.com/Math-M3C7.mp4

คลิปเพิ่มเติม

คลิป ชื่อ สอนศาสตร์ : ม.ต้น : คณิตศาสตร์ : อัตราส่วนตรีโกณมิติ

https://www.youtube.com/watch?v=r8BGVYDVYqA

** โรงเรียนอมาตยกุล ขอขอบคุณเจ้าของ video คลิปทุกคลิปอย่างสูงมา ณ ที่นี้**