อังกฤษ ม.5 วิทย์ – ศิลป์

คลิกเลือกห้วข้อ หรือสัปดาห์ ที่นี่เลยค่ะ

สัปดาห์ที่ 4 – 6 Week ที่ 4 – 6

https://amatyakulschool.com/Eng-M5C13.mp4

สัปดาห์ที่ 7 – 8 Week ที่ 7 – 8

https://amatyakulschool.com/Eng-M5C14.mp4

สัปดาห์ที่ 9 – 10 Week ที่ 9 – 10

https://amatyakulschool.com/Eng-M5C15.mp4

สัปดาห์ที่ 11 – 12 Week ที่ 11 – 12

https://amatyakulschool.com/Eng-M5C16.mp4

สัปดาห์ที่ 13 – 14 Week ที่ 13 – 14

https://amatyakulschool.com/Eng-M5C17.mp4

สัปดาห์ที่ 15 – 16 Week ที่ 15 – 16

https://amatyakulschool.com/Eng-M5C18.mp4