อังกฤษ ป.3

คลิกเลือกห้วข้อ หรือสัปดาห์ ที่นี่เลยค่ะ

สัปดาห์ที่ 4 – 6 Week ที่ 4 – 6

https://amatyakulschool.com/Eng-P3C13.mp4

สัปดาห์ที่ 7 – 8 Week ที่ 7 – 8

https://amatyakulschool.com/Eng-P3C14.mp4

สัปดาห์ที่ 9 – 10 Week ที่ 9 – 10

https://amatyakulschool.com/Eng-P3C15.mp4

สัปดาห์ที่ 11 – 12 Week ที่ 11 – 12

https://amatyakulschool.com/Eng-P3C16.mp4

สัปดาห์ที่ 13 – 14 Week ที่ 13 – 14

https://amatyakulschool.com/Eng-P3C17.mp4