สังคม ม.6

คลิกเลือกห้วข้อ หรือสัปดาห์ ที่นี่เลยค่ะ

สัปดาห์ที่ 7 Week ที่ 7

https://www.amatyakulschool.com/Social-M6C1.mp4

สัปดาห์ที่ 11 – 12 Week ที่ 11 – 12

https://www.amatyakulschool.com/Social-M6C4.mp4

คลิปเพิ่มเติม

Mechai Viravaidya: How Mr. Condom made Thailand a better place for life and love

https://www.ted.com/talks/mechai_viravaidya_how_mr_condom_made_thailand_a_better_place_for_life_and_love?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare

สัปดาห์ที่ 13 – 14 Week ที่ 13 – 14

https://www.amatyakulschool.com/Social-M6C5.mp4

คลิปเพิ่มเติม

คลิปที่ 1 Valencia Oranges Harvest Machine – Shake it like it’s HOT! Weird Machines

https://www.youtube.com/watch?v=4_ikMEXjWHU

คลิปที่ 2 Apple harvesting – shaking machine MAJA AUTOMATIC LK Zbiór jabłek przemysłowych

https://www.youtube.com/watch?v=qeqf3ZY-V-I

** โรงเรียนอมาตยกุล ขอขอบคุณเจ้าของ video คลิปทุกคลิปอย่างสูงมา ณ ที่นี้**