สังคม ม.5 วิทย์ – ศิลป์

คลิกเลือกห้วข้อ หรือสัปดาห์ ที่นี่เลยค่ะ

สัปดาห์ที่ 7 Week ที่ 7

https://www.amatyakulschool.com/Social-M5C1.mp4

สัปดาห์ที่ 8 Week ที่ 8

https://www.amatyakulschool.com/Social-M5C2.mp4

คลิปเพิ่มเติม

เรื่อง จับตาควบรวมใหญ่ อย่าทำคนไทยเดือดร้อน : คิดยกกำลัง 2 (16 มี.ค. 63)

https://www.youtube.com/watch?v=Rg1ZVhlJ2do

สัปดาห์ที่ 9 – 11 Week ที่ 9 – 11

https://www.amatyakulschool.com/Social-M5C3.mp4

** โรงเรียนอมาตยกุล ขอขอบคุณเจ้าของ video คลิปทุกคลิปอย่างสูงมา ณ ที่นี้**