สังคม ม.3

คลิกเลือกห้วข้อ หรือสัปดาห์ ที่นี่เลยค่ะ

สัปดาห์ที่ 7 Week ที่ 7

https://www.amatyakulschool.com/Social-M3C1.mp4

คลิปเพิ่มเติม

เรื่อง ‘กว่าจะมาเป็น เศรษฐกิจพอเพียง ของพ่ออยู่หัว ภูมิพล’

https://www.youtube.com/watch?v=7IvHlHvZY0Q

สัปดาห์ที่ 8 Week ที่ 8

https://www.amatyakulschool.com/Social-M3C2.mp4

** โรงเรียนอมาตยกุล ขอขอบคุณเจ้าของ video คลิปทุกคลิปอย่างสูงมา ณ ที่นี้**