สังคม ม.2

คลิกเลือกห้วข้อ หรือสัปดาห์ ที่นี่เลยค่ะ

สัปดาห์ที่ 7 Week ที่ 7

https://www.amatyakulschool.com/Social-M2C1.mp4

สัปดาห์ที่ 8 – 9 Week ที่ 8 – 9

https://www.amatyakulschool.com/Social-M2C2.mp4