สังคม ป.6

คลิกเลือกห้วข้อ หรือสัปดาห์ ที่นี่เลยค่ะ

สัปดาห์ที่ 7 Week ที่ 7

https://www.amatyakulschool.com/Social-P6C1.mp4

คลิปเพิ่มเติม

เรื่องเหตุการณ์สำคัญในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1)

https://www.youtube.com/watch?v=V6koc5YG1aI

สัปดาห์ที่ 8 Week ที่ 8

https://www.amatyakulschool.com/Social-P6C2.mp4

สัปดาห์ที่ 9 – 10 Week ที่ 9 – 10

https://www.amatyakulschool.com/Social-P6C3.mp4

สัปดาห์ที่ 11 – 12 Week ที่ 11 – 12

https://amatyakulschool.com/Social-P6C4.mp4

สัปดาห์ที่ 13 – 14 Week ที่ 13 – 14

https://amatyakulschool.com/Social-P6C5.mp4

** โรงเรียนอมาตยกุล ขอขอบคุณเจ้าของ video คลิปทุกคลิปอย่างสูงมา ณ ที่นี้**