สังคม ป.5

คลิกเลือกห้วข้อ หรือสัปดาห์ ที่นี่เลยค่ะ

สัปดาห์ที่ 7 Week ที่ 7

https://www.amatyakulschool.com/Social-P5C1.mp4

สัปดาห์ที่ 8 Week ที่ 8

https://www.amatyakulschool.com/Social-P5C2.mp4

สัปดาห์ที่ 9 Week ที่ 9

https://www.amatyakulschool.com/Social-P5C3.mp4