สังคม ป.4

คลิกเลือกห้วข้อ หรือสัปดาห์ ที่นี่เลยค่ะ

สัปดาห์ที่ 7 Week ที่ 7

https://www.amatyakulschool.com/Social-P4C1.mp4

สัปดาห์ที่ 8 Week ที่ 8

https://www.amatyakulschool.com/Social-P4C2.mp4