สังคม ป.4

คลิกเลือกห้วข้อ หรือสัปดาห์ ที่นี่เลยค่ะ

สัปดาห์ที่ 7 Week ที่ 7

https://www.amatyakulschool.com/Social-P4C1.mp4

สัปดาห์ที่ 8 Week ที่ 8

https://www.amatyakulschool.com/Social-P4C2.mp4

สัปดาห์ที่ 9 – 10 Week ที่ 9 -10

https://www.amatyakulschool.com/Social-P4C3.mp4

สัปดาห์ที่ 11 – 12 Week ที่ 11 -12

https://amatyakulschool.com/Socail-P4C4.mp4

สัปดาห์ที่ 13 – 14 Week ที่ 13 -14

https://amatyakulschool.com/Socail-P4C5.mp4