สังคม ป.3

คลิกเลือกห้วข้อ หรือสัปดาห์ ที่นี่เลยค่ะ

สัปดาห์ที่ 7 Week ที่ 7

https://www.amatyakulschool.com/Social-P3C1.mp4

สัปดาห์ที่ 8 Week ที่ 8

https://www.amatyakulschool.com/Social-P3C2.mp4

สัปดาห์ที่ 9 – 10 Week ที่ 9 – 10

https://www.amatyakulschool.com/Social-P3C3.mp4

สัปดาห์ที่ 11 Week ที่ 11

https://amatyakulschool.com/Social-P3C4.mp4

คลิปเพิ่มเติม

เรื่อง นิทานสนุกสร้างสรรค์ เสริมสร้างทักษะพัฒนาสมองลูกน้อย

https://www.youtube.com/watch?v=K_FHmmrb7wA

สัปดาห์ที่ 12 – 13 Week ที่ 12 – 13

https://amatyakulschool.com/Social-P3C5.mp4

** โรงเรียนอมาตยกุล ขอขอบคุณเจ้าของ video คลิปทุกคลิปอย่างสูงมา ณ ที่นี้**