สังคม ป.2

คลิกเลือกห้วข้อ หรือสัปดาห์ ที่นี่เลยค่ะ

สัปดาห์ที่ 7 Week ที่ 7

https://www.amatyakulschool.com/Social-P2C1.mp4

คลิปเพิ่มเติม

คลิปที่ 1 นิทานอีสปเรื่อง “เด็กเลี้ยงแกะ”

https://www.youtube.com/watch?v=ETVs7NtoX8Q

คลิปที่ 2 “Unsung Hero” [ภาพยนตร์โฆษณา ปี พ.ศ.2557 ]

https://www.youtube.com/watch?v=uaWA2GbcnJU

สัปดาห์ที่ 8 Week ที่ 8

https://www.amatyakulschool.com/Social-P2C2.mp4

คลิปเพิ่มเติม

การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์

https://www.youtube.com/watch?v=N8zANPhfH-s

สัปดาห์ที่ 9 – 10 Week ที่ 9 – 10

https://www.amatyakulschool.com/Social-P2C3.mp4

คลิปเพิ่มเติม

การกราบเบญจางคประดิษฐ์

https://www.youtube.com/watch?v=ETzppU6IqMI

สัปดาห์ที่ 11 Week ที่ 11

https://amatyakulschool.com/Social-P2C4.mp4

สัปดาห์ที่ 12 – 13 Week ที่ 12 – 13

https://amatyakulschool.com/Social-P2C5.mp4

** โรงเรียนอมาตยกุล ขอขอบคุณเจ้าของ video คลิปทุกคลิปอย่างสูงมา ณ ที่นี้**