ภาษาไทย ม.5 วิทย์ – ศิลป์

คลิกเลือกห้วข้อ หรือสัปดาห์ ที่นี่เลยค่ะ

สัปดาห์ที่ 4 – 6 Week ที่ 4 – 6

สัปดาห์ที่ 7 – 8 Week ที่ 7 – 8

https://amatyakulschool.com/Thai-M5C7.mp4

บทความ ของ ลม เปลี่ยนทิศ ใช้ในช่วงที่ 1 เรียนๆ เล่นๆ ม.5-6

บทความที่ 2 เรื่อง การพิพากษาคดีโดยยุติธรรม

https://www.thairath.co.th/news/society/1988837

บทความที่ 3 ศักดิ์ศรีกฎหมายรัฐธรรมนูญ

https://www.thairath.co.th/news/politic/1991567

บทความที่ 4 ศิลปะแห่งการมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน

https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2004796

บทความที่ 5 รถไฟฟ้าสายสีแดง (จะ) มาแล้ว

https://www.thairath.co.th/news/business/1994409

สัปดาห์ที่ 9 – 10 Week ที่ 9 – 10

https://amatyakulschool.com/Thai-M5C8.mp4

ไฟล์ตัวอย่างคำนำ และบรรณานุกรม

สัปดาห์ที่ 11 – 12 Week ที่ 11 – 12

https://amatyakulschool.com/Thai-M5C9.mp4

สัปดาห์ที่ 13 – 14 Week ที่ 13 – 14

https://amatyakulschool.com/Thai-M5C10.mp4

ตัวอย่างการประเมินเรื่องสั้น

https://sites.google.com/a/htp.ac.th/kar-pramein-khunkha-ngan-kheiyn/kar-pramein-khunkha-reuxng-san

ตัวอย่างการประเมินสารคดี

https://sites.google.com/a/htp.ac.th/kar-pramein-khunkha-ngan-kheiyn/kar-pramein-kha-sarkhdi

ตัวอย่างการประเมินกวีนิพนธ์

https://sites.google.com/a/htp.ac.th/kar-pramein-khunkha-ngan-kheiyn/kar-pramein-khunkha-kwi-niphnth

สัปดาห์ที่ 15 – 16 Week ที่ 15 – 16

https://amatyakulschool.com/Thai-M5C11.mp4

สัปดาห์ที่ 17 – 18 Week ที่ 17 – 18

https://amatyakulschool.com/Thai-M5C12.mp4

** โรงเรียนอมาตยกุล ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกบทความอย่างสูงมา ณ ที่นี้ **