ภาษาไทย ม.4 วิทย์ – ศิลป์

คลิกเลือกห้วข้อ หรือสัปดาห์ ที่นี่เลยค่ะ

สัปดาห์ที่ 4 – 6 Week ที่ 4 – 6

สัปดาห์ที่ 7 – 8 Week ที่ 7 – 8

https://amatyakulschool.com/Thai-M4C7.mp4

บทความสำหรับช่วงเรียนๆ เล่นๆ

บทความที่ 2 เรื่อง มองเขาเพื่อปลอบใจเรา “โควิดโลก” ยังหนักมาก

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2010244

บทความที่ 3 เรื่อง ชื่นชม “ความเฉียบ” USA “กฎหมู่” ต้องอยู่ใต้ “กฎหมาย”

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2009716

บทความที่ 4 เรื่อง ชื่นชม “ศิลปินอีสาน” ครองใจแฟนเพลงทั่วไทย

https://www.thairath.co.th/entertain/news/2007949

บทความที่ 5 เรื่อง ชายชื่อ “ทรัมป์” ทำได้เสมอ บันทึกวัน “ขายหน้า” ของ USA

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2008744

คลิปเพิ่มเติม ช่วงวิชาการ

คลิปที่ 1 ใช้ในงานที่ 2 ตอนที่ 1  “แม่รู้อะไรบ้าง? Mother Knows Best” [Official HD] ไทยประกันชีวิต ThaiLife Insurance (2 mins)

https://www.youtube.com/watch?v=VRQO03R-lGw

คลิปที่ 2 ใช้ในงานที่ 3 ตอนที่ 2  ชีวิตที่มีคุณค่าเป็นชีวิตที่คุ้มค่า โดย ท่าน ว.วชิรเมธี (พระมหาวุฒิชัย พระเมธีวชิโรดม)

https://www.youtube.com/watch?v=O9BG2YCJzAA

บทความใช้ในงานที่ 5 ตอนที่ 3 เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ

https://sites.google.com/a/npu.ac.th/kar-phud-ni-xokas-tang/kar-phud-ni-xokas-tang

สัปดาห์ที่ 9 – 10 Week ที่ 9 – 10

https://amatyakulschool.com/Thai-M4C8.mp4

สัปดาห์ที่ 11 – 12 Week ที่ 11 – 12

https://amatyakulschool.com/Thai-M4C9.mp4

ไฟล์เพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมเรียนๆ เล่นๆ ” ฝึกอ่าน ฝึกเขียน เรียนรู้จากเมนูc ”

สัปดาห์ที่ 13 – 14 Week ที่ 13 – 14

https://amatyakulschool.com/Thai-M4C10.mp4

สัปดาห์ที่ 15 – 16 Week ที่ 15 – 16

https://amatyakulschool.com/Thai-M4C11.mp4

สัปดาห์ที่ 17 – 18 Week ที่ 17 – 18

https://amatyakulschool.com/Thai-M4C12.mp4

 ** โรงเรียนอมาตยกุล ขอขอบคุณเจ้าของ video คลิปทุกคลิป และบทความทุกบทความอย่างสูงมา ณ ที่นี้**