ภาษาไทย ม.3

คลิกเลือกห้วข้อ หรือสัปดาห์ ที่นี่เลยค่ะ

สัปดาห์ที่ 4 – 6 Week ที่ 4 – 6

สัปดาห์ที่ 7 – 8 Week ที่ 7 – 8

https://amatyakulschool.com/Thai-M3C7.mp4

บทความสำหรับช่วงเรียนๆ เล่นๆ

บทความที่ 2 เรื่อง มองเขาเพื่อปลอบใจเรา “โควิดโลก” ยังหนักมาก

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2010244

บทความที่ 3 เรื่อง ชื่นชม “ความเฉียบ” USA “กฎหมู่” ต้องอยู่ใต้ “กฎหมาย”

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2009716

บทความที่ 4 เรื่อง ชื่นชม “ศิลปินอีสาน” ครองใจแฟนเพลงทั่วไทย

https://www.thairath.co.th/entertain/news/2007949

บทความที่ 5 เรื่อง ชายชื่อ “ทรัมป์” ทำได้เสมอ บันทึกวัน “ขายหน้า” ของ USA

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2008744

สัปดาห์ที่ 9 – 10 Week ที่ 9 – 10

https://amatyakulschool.com/Thai-M3C8.mp4

บทความเพิ่มเติม

บทความเรื่อง ไซบีเรียนฮัสกี

https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B5

สัปดาห์ที่ 11 – 12 Week ที่ 11 – 12

https://amatyakulschool.com/Thai-M3C9.mp4

สัปดาห์ที่ 13 – 14 Week ที่ 13 – 14

https://amatyakulschool.com/Thai-M3C10.mp4

สัปดาห์ที่ 15 – 16 Week ที่ 15 – 16

https://amatyakulschool.com/Thai-M3C11.mp4

สัปดาห์ที่ 17- 18 Week ที่ 17 – 18

https://amatyakulschool.com/Thai-M3C12.mp4

** โรงเรียนอมาตยกุล ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกบทความ และเจ้าของ video คลิปทุกคลิปอย่างสูงมา ณ ที่นี้ **