ภาษาไทย ม.2

คลิกเลือกห้วข้อ หรือสัปดาห์ ที่นี่เลยค่ะ

สัปดาห์ที่ 4 – 6 Week ที่ 4 – 6

สัปดาห์ที่ 7 – 8 Week ที่ 7 – 8

https://amatyakulschool.com/Thai-M2C7.mp4

คลิปเพิ่มเติม ช่วงวิชาการ

คลิปที่ 1 คำกล่าวอวยพรคู่บ่าวสาว โดยคุณน้อง กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร Toast at ANGTOOWEDDING

https://www.youtube.com/watch?v=r42vaGsMpVo

คลิปที่ 2 การประกวดพูดโน้มน้าวใจ หัวข้อ “โลกเปลี่ยน คนปรับ เพื่อสอดรับความปกติใหม่” โดยนางสาวอัญชิสา คงจรัส

https://www.youtube.com/watch?v=K5j64p9Uqvw

สัปดาห์ที่ 9 – 10 Week ที่ 9 – 10

https://amatyakulschool.com/Thai-M2C8.mp4

บทความเพิ่มเติม

บทความเรื่อง เบื้องหลัง”เชฟโรเลต”….ทำไมต้องทิ้งไทย

https://www.komchadluek.net/news/economic/418588

สัปดาห์ที่ 11 – 12 Week ที่ 11 – 12

https://amatyakulschool.com/Thai-M2C9.mp4

สัปดาห์ที่ 13 – 14 Week ที่ 13 – 14

https://amatyakulschool.com/Thai-M2C10.mp4

คลิปเพิ่มเติม

ทำความรู้จักกับ ” โฮจิมินห์ “

https://www.youtube.com/watch?v=myd97bX3X0s

สัปดาห์ที่ 15 – 16 Week ที่ 15 – 16

https://amatyakulschool.com/Thai-M2C11.mp4

สัปดาห์ที่ 17- 18 Week ที่ 17 – 18

https://amatyakulschool.com/Thai-M2C12.mp4

คลิปเพิ่มเติม

ประวัติสุนทรภู่

https://www.youtube.com/watch?v=FIxst97ka-c

** โรงเรียนอมาตยกุล ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกบทความ และเจ้าของ video คลิปทุกคลิปอย่างสูงมา ณ ที่นี้ **