ภาษาไทย ป.2

คลิกเลือกห้วข้อ หรือสัปดาห์ ที่นี่เลยค่ะ

สัปดาห์ที่ 4 – 6 Week ที่ 4 – 6

สัปดาห์ที่ 7 – 8 Week ที่ 7 – 8

https://amatyakulschool.com/Thai-P2C7.mp4

สัปดาห์ที่ 9 – 10 Week ที่ 9 – 10

https://amatyakulschool.com/Thai-P2C8.mp4

คลิปเพิ่มเติม

https://www.youtube.com/watch?v=8puoRa6VPuo

สัปดาห์ที่ 11 – 12 Week ที่ 11 – 12

https://amatyakulschool.com/Thai-P2C9.mp4

สัปดาห์ที่ 13 – 14 Week ที่ 13 – 14

https://amatyakulschool.com/Thai-P2C10.mp4

สัปดาห์ที่ 15 – 16 Week ที่ 15 – 16

https://amatyakulschool.com/Thai-P2C11.mp4

สัปดาห์ที่ 17 – 18 Week ที่ 17 – 18

https://amatyakulschool.com/Thai-P2C12.mp4

คลิปเพิ่มเติม

คลิปที่ 1 อวยพรวันเกิด ขับร้องโดย ธานินทร์ อินทรเทพ

https://www.youtube.com/watch?v=WRsOKjUuxTc

คลิปที่ 2 ไอเดียทำการ์ด วันเกิดง่ายๆ | DIY Birthday Day Card idea…

https://www.youtube.com/watch?v=eHkDwUKycOI

** โรงเรียนอมาตยกุล ขอขอบคุณเจ้าของคลิปทุกคลิปอย่างสูงมา ณ ที่นี้**