ภาษาไทย ป.1

คลิกเลือกห้วข้อ หรือสัปดาห์ ที่นี่เลยค่ะ

สัปดาห์ที่ 4 – 6 Week ที่ 4 – 6

สัปดาห์ที่ 7 – 8 Week ที่ 7 – 8

https://amatyakulschool.com/Thai-P1C7.mp4

สัปดาห์ที่ 9 – 10 Week ที่ 9 – 10

https://amatyakulschool.com/Thai-P1C8.mp4

สัปดาห์ที่ 11 – 12 Week ที่ 11 – 12

https://amatyakulschool.com/Thai-P1C9.mp4

สัปดาห์ที่ 13 – 14 Week ที่ 13 – 14

https://amatyakulschool.com/Thai-P1C10.mp4