จดหมายข่าว

แจ้งข่าวถึงผู้ปกครองนักเรียนใหม่ที่จะเข้าเรียนปีการศึกษา 2564

https://www.amatyakulschool.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%20%E0%B8%A3%E0%B8%A3.%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2022%20%E0%B8%A1%E0%B8%B5.%E0%B8%84.%2064.pdf