คลิปปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

https://amatyakulschool.com/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.MP4