การบ้านช่วงปิดเทอม

ขอมอบหมายการบ้านเลขปิดภาคเรียน มีนาคม – เมษายน 2566 ให้นักเรียนชั้น ป.1 – ม.2

เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทบทวนบทเรียน และได้ซ้อมมือ  โรงเรียนจึงจัดเตรียมการบ้านปิดภาคเรียน มีนาคม – เมษายน 2566 ให้กับนักเรียน  ตาม Link ด้านล่างนี้

  • นักเรียนทำในสมุดใดก็ได้ หรือจะใช้สมุดที่เหลือของภาคเรียนที่ผ่านมาก็ได้
  • นักเรียนที่เรียนต่อที่โรงเรียนอมาตยกุลในปีการศึกษาหน้า ต้องนำมาส่งคุณครูในวันเปิดภาคเรียน
  • ชั้นที่ระบุ คือชั้นที่นักเรียนเพิ่งจบการศึกษา

การบ้านปิดเทอม ป.1

https://amatyakulschool.com/homeworkp1.pdf

การบ้านปิดเทอม ป.2

https://amatyakulschool.com/homeworkp2.pdf

การบ้านปิดเทอม ป.3

https://amatyakulschool.com/homeworkp3.pdf

การบ้านปิดเทอม ป.4

https://amatyakulschool.com/homeworkp4.pdf

การบ้านปิดเทอม ป.5

https://amatyakulschool.com/homeworkp5.pdf

การบ้านปิดเทอม ป.6

https://amatyakulschool.com/homeworkp6.pdf

การบ้านปิดเทอม ม.1

https://amatyakulschool.com/homeworkm1.pdf

การบ้านปิดเทอม ม.2

https://amatyakulschool.com/homeworkm2.pdf