การบ้านช่วงปิดเทอม

ขอมอบหมายการบ้านเลขปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2566 ให้นักเรียนชั้น ป.4 – ม.3

เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทบทวนบทเรียน และได้ซ้อมมือ โรงเรียนจึงจัดเตรียมการบ้านปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2566 ให้กับนักเรียน ตาม Link ด้านล่างนี้

  • นักเรียนทำในสมุดใดก็ได้ หรือจะใช้สมุดที่เหลือของภาคเรียนที่ผ่านมาก็ได้
  • นักเรียนแสดงวิธีทำทุกข้อลงในสมุด
  • นักเรียนต้องนำมาส่งคุณครูในวันเปิดภาคเรียน

การบ้านปิดเทอม ป.4

https://amatyakulschool.com/homework-T166-P4.pdf

การบ้านปิดเทอม ป.5

https://amatyakulschool.com/homework-T166-P5.pdf

การบ้านปิดเทอม ป.6

https://amatyakulschool.com/homework-T166-P6.pdf

การบ้านปิดเทอม ม.1

https://amatyakulschool.com/homework-T166-M1.pdf

การบ้านปิดเทอม ม.2

https://amatyakulschool.com/homework-T166-M2.pdf

การบ้านปิดเทอม ม.3

https://amatyakulschool.com/homework-T166-M3.pdf