การบ้านช่วงปิดเทอม

ขอมอบหมายการบ้านเลขปิดภาคเรียนเดือนมีนาคม 2567 (ระดับชั้นเดิมของเทอมที่ผ่านมา) ให้นักเรียนชั้น ป.4 – ม.2 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทบทวนบทเรียน และได้ซ้อมมือ โรงเรียนจึงจัดเตรียมการบ้านปิดภาคเรียนเดือนมีนาคม 2567 ให้กับนักเรียน ตาม Link ด้านล่างนี้

  • นักเรียนทำในสมุดใดก็ได้ หรือจะใช้สมุดที่เหลือของภาคเรียนที่ผ่านมาก็ได้
  • นักเรียนแสดงวิธีทำทุกข้อลงในสมุด
  • นักเรียนต้องนำมาส่งคุณครูในวันเปิดภาคเรียน

การบ้านปิดเทอม ป.4

https://amatyakulschool.com//homework-T267-P4.pdf

การบ้านปิดเทอม ป.5

https://amatyakulschool.com//homework-T267-P5.pdf

การบ้านปิดเทอม ป.6

https://amatyakulschool.com//homework-T267-P6.pdf

การบ้านปิดเทอม ม.1

https://amatyakulschool.com//homework-T267-M1.pdf

การบ้านปิดเทอม ม.2

https://amatyakulschool.com//homework-T267-M2.pdf