เรียน  online  กับ โรงเรียนอมาตยกุล

ตามแนว

 

 

AMAT MODEL

 

รู้จักโรงเรียนอมาตยกุล

     การศึกษาแบบนีโอฮิวแมนนิส

       เรื่องราวความเป็นมาของโรงเรียนอมาตยกุล

 

ความเป็นมาของการเรียน Online

            การระบาดของโรค COVID-19 เป็นเหตุที่ทำให้เกิดระบบการเรียน Online กับโรงเรียนอมาตยกุล  ระบบนี้เกิดขึ้นเพราะความจำเป็น  แต่เมื่อต้องทำ พวกเราคณะครูของโรงเรียนอมาตยกุลก็พยายามอย่างเต็มที่ ทั้งๆ ที่ไม่ใช่สิ่งที่เราถนัด และการสอนโดยไม่มีเด็กๆ ในห้องเรียนไม่ใช่เรื่องง่าย 

                คลิปเหล่านี้เป็นเพียงบางส่วนของการจัดการเรียนการสอนปกติของโรงเรียน ไม่ใช่การสอนทั้งหมดที่ทางโรงเรียนออกแบบไว้ เพราะภาวะปกติ โรงเรียนหล่อหลอมนักเรียนผ่านกระบวนการที่หลากหลาย หลายกระบวนการไม่สามารถจัดทำขึ้นในลักษณะ Online ได้  จึงขอทำความเข้าใจมา ณ ที่นี้

 

ทำความเข้าใจกับระบบ               

·        นักเรียนดูคลิปทุกคลิปล่วงหน้าก่อนมาโรงเรียนในสัปดาห์นั้นๆ  เช่น ต้องดูคลิปล่วงหน้า 3 วิชาของสัปดาห์ที่ 1 เพื่อการมาโรงเรียนสัปดาห์ที่ 1

·        บางคลิปเนื้อหามาก  อาจแบ่งให้ดู 3 วัน  การเลือกดูคลิป ให้คลิกที่ ชื่อเรื่องสีน้ำเงิน

·        ชื่อเรื่องสีแดง หมายถึงคลิปที่จะ upload ในอนาคต

·        เพื่อให้เกิดความครบถ้วน  โรงเรียนถือเอาสัปดาห์เป็นหลัก ภาคเรียนที่ 1/2563 นับสัปดาห์ ดังนี้

สัปดาห์ที่

วันที่

1

1 – 10 ก.ค.63 (พุธ ถึง ศุกร์ เพราะมีวันหยุด)

2

13 – 17 ก.ค.63…. และนับต่อไปเรื่อยๆ

 

                                          

ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อมูลทั้งหมดแล้ว

และพร้อมที่จะเข้าใช้ระบบของโรงเรียน

เลือกดูคลิประดับชั้น อ.1 – อ.3

คลิกที่นี่

เลือกดูคลิประดับชั้น ป.1 – ป.6

คลิกที่นี่

เลือกดูคลิประดับชั้น ม.1 – ม.6

คลิกทีนี่