เรียน  online  กับ โรงเรียนอมาตยกุล

ตามแนว

AMAT MODEL

 

 

 

 

 

 

 

 

ป.1

ป.1

เลข

ไทย

อังกฤษ

สัปดาห์

ที่

คลิปหลัก

ของโรงเรียน

Download เพิ่มเติม

และดูเพิ่มเติม

งานที่ต้องนำมาส่งคุณครู

คลิปหลัก

ของโรงเรียน

Download เพิ่มเติม

และดูเพิ่มเติม

งานที่ต้องนำมาส่งคุณครู

คลิปหลัก

ของโรงเรียน

Download เพิ่มเติม

และดูเพิ่มเติม

งานที่ต้องนำมาส่งคุณครู

1

จำนวนนับ 110

และ 0

-

งานที่ 1 เรียกสติ คืนสมาธิ

งานที่ 2 ทำ บฝ. เลข เล่ม 1 หน้า 1

งานที่ 3 ฝึกเขียนเลขอารบิกและเลขไทย

งานที่ 4 ทำ บฝ. เลข เล่ม 1 หน้า 5

งานที่ 5 เรียกสติ คืนสมาธิ

งานที่ 6 ทำ บฝ. เลข เล่ม 1 หน้า 2

งานที่ 7 ทำ บฝ. เลข เล่ม 1 หน้า 9

งานที่ 8 เรียกสติ คืนสมาธิ

งานที่ 9 ทำ บฝ. เลข เล่ม 1 หน้า 14

งานที่ 10 ทำ บฝ. เลข เล่ม 1 หน้า 10

งานที่ 11 ทำ บฝ. เลข เล่ม 1 หน้า 15

อักษรไทย

-

งานที่ 1 คัดไทย หน้า 9

งานที่ 2 คัดไทย หน้า 10-11

งานที่ 3 ทำ บฝ. หน้า 1

งานที่ 4 ทำ บฝ. หน้า 2-3

The Alphabet

-

งานที่ 1 ทำ บฝ. หน้า 13 (เขียนตัว A-E)

2

อักษรไทย

-

งานที่ 1 คัดไทย ตัว ก หน้า 12

งานที่ 2 คัดไทย ตัว ข หน้า 12

งานที่ 3 คัดไทย ตัว ค หน้า 13

งานที่ 4 คัดไทย ตัว ง หน้า 14

งานที่ 5 คัดไทย ตัว จ หน้า 14

งานที่ 6 คัดไทย ตัว ช หน้า 15

The Alphabet

-

งานที่ 1 ทำ บฝ. หน้า 13-14 (เขียนตัว F-J)

3

การประสมคำ

-

งานที่ 1 คัดไทย ตัว ด และ ต หน้า 18

งานที่ 2 คัดไทย ตัว ถ และ ท หน้า 19

งานที่ 3 คัดไทย ตัว น และ บ หน้า 20

My Body

-

งานที่ 1 ทำ บฝ. หน้า 14-15 (เขียนตัว K-O)

4

การบวก

จำนวนสองจำนวน

ที่มีผลบวกไม่เกิน 9

·       คลิปที่ 1 https://www.youtube.com/watch?v=CCk0Zw-kXuIa

ชื่อคลิป: ADDITION + 1 Kids Song ׀ Counting and Numbers ׀ Children’s Music

 

·       คลิปที่ 2 https://www.youtube.com/watch?v=sSqGCY_L6CY

ชื่อคลิป : Number blocks ׀ Learn to count ׀ Adding Number

 

งานที่ 1 ทำ บฝ. เลข เล่ม 1 หน้า 20

งานที่ 2 ทำ บฝ. เลข เล่ม 1 หน้า 23

งานที่ 3 เรียน ๆ เล่น ๆ

งานที่ 4 ทำ บฝ. เลข เล่ม 1 หน้า24

งานที่ 5 ทำ บฝ. เลข เล่ม 1 หน้า 25

งานที่ 6 เรียน ๆ เล่น ๆ

งานที่ 7 ทำ บฝ. เลข เล่ม 1 หน้า 26

งานที่ 8 ทำ บฝ. เลข เล่ม 1 หน้า 27

การประสมคำ

-

งานที่ 1 เขียนคำศัพท์จากเรื่อง ในป่า

งานที่ 2 คัดไทย ตัว ป และ พ หน้า 20 และ 21

งานที่ 3 คัดไทย ตัว ม และ ย หน้า 22 และ 23

งานที่ 4 คัดไทย ตัว ร และ ล หน้า 23

My Body

-

งานที่ 1 ทำ บฝ. หน้า 15 (เขียนตัว P-T)

5

การประสมคำ

-

งานที่ 1 เขียนคำที่มีตัว ม จำนวน 8 คำ

งานที่ 2 คัดไทย ตัว ว และ ศ หน้า 24

งานที่ 3 คัดไทย ตัว ส และ ห หน้า 25

งานที่ 4 คัดไทย ตัว อ และ ฮ หน้า 26

งานที่ 5 ทำ บฝ. หน้า 36-37

My family

-

งานที่ 1 ทำ บฝ. หน้า 16 (เขียนตัว U-Z)

6

การประสมคำ

-

งานที่ 1 เขียนคำจากบัตรภาพ

งานที่ 2 ทำ บฝ. หน้า 45-46

งานที่ 3 คัดไทย หน้า 24-25

What’s this?

-

งานที่ 1 เขียนตัวอักษรในสมุด 5 ข้อ

งานที่ 2 ทำ บฝ. หน้า 70-71

7

การลบ

จำนวนสองจำนวน

ที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9

-

งานที่ 1 กิจกรรมเปลี่ยนตัวเลข

งานที่ 2 ทำ บฝ. เลข เล่ม 1 หน้า 40

งานที่ 3 ทำ บฝ. เลข เล่ม 1 หน้า 42

งานที่ 4 ทำ บฝ. เลข เล่ม 1 หน้า 43

-

-

-

What’s this?

-

งานที่ 1 เขียนตัว A-Z

งานที่ 2 เขียนแยกตัวอักษรพิมพ์ใหญ่-พิมพ์เล็ก

จำนวน 10 ข้อ

งานที่ 3 เขียน 1 ตัว 1 คำ 5 ข้อ

งานที่ 4 ทำ บฝ. หน้า 79-80

งานที่ 5 เขียนคำศัพท์ 5 ข้อ

8

-

-

-

What’s this?

What’s that?

-

งานที่ 1 ทำ บฝ. หน้า 93-94

9

-

-

-

What color is this?

·       คลิปที่ 1 https://www.youtube.com/watch?v=YRonvWl1g1s

ชื่อคลิป: Color Song - Learn colors for kids - Teach colors in English - Preschool, Kindergarten

งานที่ 1 เขียนอักษร a-z ลงในสมุด

10

รูปเรขาคณิต

-

งานที่ 1 ต่อเติมรูปทรง

งานที่ 2 การนับรูปทรง

-

-

-

There is a…

-

งานที่ 1 เขียนคำศัพท์ 5 คำ

งานที่ 2 ออกแบบคำศัพท์ ที่เด็กๆ ชอบค่ะ

11

-

-

-

Pets

-

งานที่ 1 ทำ บฝ. หน้า 125

งานที่ 2 เขียนคำศัพท์ 5 คำ ลงสมุด

12

-

-

-

Is this a…?

Is that a…?

-

-

 

ป.2

ป.2

เลข

ไทย

อังกฤษ

สัปดาห์

ที่

คลิปหลัก

ของโรงเรียน

Download เพิ่มเติม

และดูเพิ่มเติม

งานที่ต้องนำมาส่งคุณครู

คลิปหลัก

ของโรงเรียน

Download เพิ่มเติม

และดูเพิ่มเติม

งานที่ต้องนำมาส่งคุณครู

คลิปหลัก

ของโรงเรียน

Download เพิ่มเติม

และดูเพิ่มเติม

งานที่ต้องนำมาส่งคุณครู

1

จำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0

-

งานที่ 1 ฝึกสติ สร้างสมาธิ

งานที่ 2 เขียนเลขไทย

งานที่ 3 เขียนเลขไปพร้อมกับครู

งานที่ 4 เขียนจำนวนตามที่ครูบอก

งานที่ 5 ฝึกสมาธิ สร้างสมาธิ

งานที่ 6 เขียนเลขสวยไปพร้อมครู

งานที่ 7 ทำ บฝ. อจท. หน้า 1-3

งานที่ 8 ฝึกสมาธิ สร้างสมาธิ

งานที่ 9 ทำ บฝ. อจท. 12-13

อักษรไทย

-

งานที่ 1 เกมทายภาพ

งานที่ 2 เขียนพยัญชนะตามคำสั่ง

งานที่ 3 คัดไทย หน้า 9 และ 10

งานที่ 4 วาดภาพรอยยิ้มที่สดใส

พร้อมระบายสี

งานที่ 5 เกมทายภาพ

งานที่ 6 เขียนพยัญชนะตามคำสั่ง

งานที่ 7 เขียนคำอักษรพิเศษ

งานที่ 8 วาดภาพให้กำลังใจหมอ

และพยาบาล

งานที่ 9 เกมทายภาพ

งานที่ 10 มาประสมคำกันเถอะ

งานที่ 11 มาออกแบตัวอักษรกันเถอะ

งานที่ 12 ทำ บฝ. หน้า 4-7

Alphabets

·   คลิปที่ 1  https://youtu.be/hq3yfQnllfQ

ชื่อคลิป: Phonics Song with Two Words

 

·      แบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

งานที่ 1 อ่านแบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษ หน้า 1-5

งานที่ 2 อ่านหนังสือ English for student 2

หน้า 6-11

งานที่ 3 ทำ Exercise 1 หน้า 12-15

งานที่ 4 ทำ Exercise 2-3 หน้า 16-17 และ

ดูคลิป Phonics Song with Two  Words

2

อักษรไทย

-

งานที่ 1 เขียนคำศัพท์

งานที่ 2 เติมตัวอังษรที่หายไป

งานที่ 3 พาเขียน ชื่อรื่อง คำศัพท์

และวาดภาพ

งานที่ 4 กิจกรรมคิดคำขึ้นต้น “มะ”

งานที่ 5 ทำ บฝ. หน้า 9 และ 13

งานที่ 6 คัดไทย หน้า 22-23

งานที่ 7 เกมทายคำ

งานที่ 8 ทำ บฝ. หน้า 8 และ 11

งานที่ 9 หย่อนคำลงช่อง 5 ข้อ

มาทักทายกัน

·   คลิปที่ 1 https://youtu.be/CuXyGFqyii4

ชื่อคลิป: Good morning. Good evening. (Greeting)

 

·   คลิปที่2 https://youtu.be/tVlcKp3bWH8

ชื่อคลิป: Hello! | Super Simple Songs

งานที่ 1 ทำ Exercise 1-7 หน้า 24-27

งานที่ 2 ทบทวนดูคลิปเพลง

            และทำ Exercise 11 หน้า 30

3

การประสมคำ

-

งานที่ 1 กิจกรรมที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า “มา”

งานที่ 2 ทำ บฝ. หน้า 11-12

งานที่ 3 เขียนคำว่า “ขอโทษ”

งานที่ 4 กิจกรรมที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า “แม่”

งานที่ 5 ทำ บฝ. หน้า 21

งานที่ 6 คัดไทย หน้า 13-14

งานที่ 7 กิจกรรมที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า “โต๊ะ”

งานที่ 8 ทำ บฝ. หน้า 22

งานที่ 9 คัดไทย หน้า 15-16

ประโยคคำสั่ง

·  คลิปที่ 1 https://youtu.be/fuZktwZKYNE

ชื่อคลิป: Classroom Commands, English for Children Good TPR Lesson

 

·  คลิปที่ 2 https://youtu.be/4c6FyuetSVo

ชื่อคลิป: Kids vocabulary - Action Verbs - Action Words

งานที่ 1 เขียนคาศัพท์ตามคลิป 8 คำ

งานที่ 2 เขียนคำศัพท์ Verb 5 คำ คำละ 3 ครั้ง

งานที่ 3 ออกแบบตัวอักษรในกระดาษ A4

งานที่ 4 ทำ Exercise 1-2 หน้า 38-40

และ Exercise 1-2 หน้า 41-43

4

การบวกจำนวน

ที่มีผลบวกไม่เกิน

1,000

·     คลิปที่ 1 https://www.youtube.com/watch?v=CCk0Zw-kXuIa

ชื่อคลิป : ADDITION + 1 Kids Song ׀ Counting and Numbers ׀ Children’s Music

 

·     คลิปที่ 2 https://www.youtube.com/watch?v=sSqGCY_L6CY

ชื่อคลิป : Number blocks ׀ Learn to count ׀ Adding Number

 

งานที่ 1 เรียกสติ คืนสมาธิ

งานที่ 2 ทำ บฝ. เรื่อง การกระจาย

งานที่ 3 เรียกสติ คืนสมาธิ

งานที่ 4 ทำ บฝ. อจท. หน้า 26-27

งานที่ 5 ฝึกสมาธิ สร้างสมาธิ

งานที่ 6 ทำ บฝ. อจท. หน้า 27-28

งานที่ 7 ทำ บฝ. อจท. หน้า 28-29

งานที่ 8 ทำ บฝ. อจท. หน้า 30

งานที่ 9 ทำ บฝ. อจท. หน้า 33

การอ่านเป็นคำ

 

งานที่ 1 สำรวจสัตว์ในป่า

งานที่ 2 ภาพนี้เรียกว่าอะไร

งานที่ 3 2 คำนำไปแต่งประโยค

งานที่ 4 ทำ บฝ. หน้า 23

งานที่ 5 ทำ บฝ. หน้า 17

My body

-

งานที่ 1 ทำ Exercise 1-3 หน้า 48-50

5

มาตราตัวสะกด

·      คลิปที่ 1: https://www.youtube.com/watch?v=jGjKJyMmWu4

ชื่อคลิป: เพลงเด็กๆ สอนเรื่อง มาตราตัวสะกด

งานที่ 1 เขียนคำที่มีตัว ว มา 7 คำ

งานที่ 2 เติมตัวอักษรที่หายไป

งานที่ 3 คัดไทย หน้า 18-19

งานที่ 4 เกมส์ทายคำศัพท์

งานที่ 5 ทำ บฝ. หน้า 32-33

งานที่ 6 หย่อนคำลงช่อง

My family

-

-

6

คำควบกล้ำ

และอักษรนำ

-

งานที่ 1 เล่นกับตัวอักษร

งานที่ 2 ทำ บฝ. หน้า 66

งานที่ 3 เขียนคำในรูป

Number

-

-

7

การลบจำนวน

ที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1,000

·      ใบรูปภาพสิ่งของต้องเตรียม

ของกรุ๊ปทัวร์

งานที่ 1 ทำใบนับ-ใบสรุป (งานเลี้ยง)

งานที่ 2 ทำใบนับ-ใบสรุป (กรุ๊ปทัวร์)

งานที่ 3 หาคำตอบจากโจทย์

งานที่ 4 ทำเลขแบบบาร์โมเมล

-

-

-

Number

-

-

8

-

-

-

Number

-

งานที่ 1 วาดภาพตามคำสั่ง

งานที่ 2 ทำ Exercise 1-2  หน้า 73-75

งานที่ 3 ทำ Exercise 9  หน้า 83-84

งานที่ 4 ประดิษฐ์ตัวเลข 20

โดยมีสิ่งของ/สัตว์ 20 ตัว

9

-

-

-

My school bag

-

งานที่ 1 เขียนการใช้ have, has ลงสมุด

งานที่ 2 Dictation ลงสมุด 5  ข้อ

งานที่ 3 ทำ Exercise 7 หน้า 96-97

10

การคูณ

-

งานที่ 1 สังเกตและจดบันทึก

-

-

-

My school bag

-

งานที่ 1 เขียนคำศัพท์สิ่งของในห้องเรียน 10 คำ

พร้อมวาดรูป (ทำลงในกระดาษ A4)

11

-

-

-

Pets in my family

-

งานที่ 1 เลือกสัตว์ 2 ตัว เขียนประโยค

พร้อมวาดรูป

12

-

-

-

Let’s go to the zoo

-

งานที่ 1 เลือกสัตว์ 2 ตัว เขียนคำศัพท์พร้อมวาดรูป

(ทำลงในกระดาษ A4)

 

ป.3

ป.3

เลข

ไทย

อังกฤษ

สัปดาห์

ที่

คลิปหลัก

ของโรงเรียน

Download เพิ่มเติม

และดูเพิ่มเติม

งานที่ต้องนำมาส่งคุณครู

คลิปหลัก

ของโรงเรียน

Download

เพิ่มเติมและดูเพิ่มเติม

งานที่ต้องนำมาส่งคุณครู

คลิปหลัก

ของโรงเรียน

Download

เพิ่มเติมและดูเพิ่มเติม

งานที่ต้องนำมาส่งคุณครู

1

จำนวนนับไม่เกิน

100,000

-

งานที่ 1 เรียนๆ เล่นๆ

งานที่ 2 ฝึกเขียนเลขอารบิกและเลขไทย

งานที่ 3 เขียนจำนวนตามที่ครูบอก

งานที่ 4 เปิดโลก

งานที่ 5 เรียนๆ เล่นๆ

งานที่ 6 ทำ บฝ. เลข เล่ม 1 หน้า 1, 3

งานที่ 7 เปิดโลก

งานที่ 8 เรียนๆ เล่นๆ

งานที่ 9 ทำ บฝ. เลข เล่ม 1 เล่ม 1
หน้า 1
, 4, 6, 7

งานที่ 10 เปิดโลก

การสะกดคำ

-

งานที่ 1 เดาภาพ

งานที่ 2 กิจกรรมคิดคำสระอะที่ขึ้นต้นด้วย ตะ

งานที่ 3 เกมสะกดคำ

งานที่ 4 คำพูดนีโอ รัก

งานที่ 5 เดาภาพ

งานที่ 6 กิจกรรมคิดคำสระเออที่ขึ้นต้นด้วย เติม

งานที่ 7 เกมสะกดคำ

งานที่ 8 คำพูดนีโอ ขอบคุณ

งานที่ 9 เดาภาพ

งานที่ 10 กิจกรรมคิดคำที่มีลักษณะนามเป็น ตัว

งานที่ 11 เกมสะกดคำ

งานที่ 12 คำพูดนีโอ ยอดเยี่ยม

งานที่ 13 คัดไทย หน้า 9-10

Alphabets

·  แบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

งานที่ 1 ทำ Exercise 1 - 5 หน้า 12 – 15

งานที่ 2 เขียนคำศัพท์

2

มาตราตัวสะกด

-

งานที่ 1 ทำ บฝ. หน้า 20

งานที่ 2 ทำ บฝ. หน้า 21

งานที่ 3 ทำ บฝ. หน้า 23

งานที่ 4 เขียนคำและเขียนประโยค โรบิน

งานที่ 5 ทำ บฝ. หน้า 24

งานที่ 6 ทำ บฝ. หน้า 25

งานที่ 7 ทำ บฝ. หน้า 26

งานที่ 8 เขียนคำและเขียนประโยค กล้วยหอม

งานที่ 9 ทำ บฝ. หน้า 28

งานที่ 10 ทำ บฝ. หน้า 22

งานที่ 11 ทำ บฝ. หน้า 27

งานที่ 12 เขียนคำและเขียนประโยค สับปะรด

งานที่ 13 คัดไทย หน้า 13-14

Greeting

·   คลิปที่ 1 https://youtu.be/59FTQnfMbIE

ชื่อคลิป: [Greeting] How are you? - Exciting song - Sing along

งานที่ 1 ทำ Exercise 1 หน้า 20

และ Exercise 4-5 หน้า 24-25

งานที่ 2 เขียนประโยคในตอนที่ 3 และหัดพูด

งานที่ 3 เขียนตารางเลข 1-12

งานที่ 4 ทำ Exercise 2-3 หน้า 21-23

3

การผันวรรณยุกต์

-

งานที่ 1 เทียบเสียงจากบัตรคำ

งานที่ 2 ทำ mind map ดวงตะวัน

งานที่ 3 ทำ mind map เพื่อนรัก

งานที่ 4 แยกคำเป็นคำตาย

งานที่ 5 ทำ mind map ครู

งานที่ 6 คัดไทย หน้า 13-14

งานที่ 7 อ่านหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษา

หน้า 53-55

Introduction

·  คลิปที่ 1 https://www.youtube.com/watch?v=ybt2jhCQ3lA

ชื่อคลิป: Kids vocabulary - Color - color mixing - rainbow colors - English educational video

งานที่ 1 เขียนตารางสีตามตัวอย่าง

งานที่ 2 เขียนคำศัพท์ ตอนที่ 1 และ 2

งานที่ 3 ทำ Exercise 6 หน้า 35

4

การบวก

·     คลิปที่ 1 https://www.youtube.com/watch?v=CCk0Zw-kXuIa

ชื่อคลิป : ADDITION + 1 Kids Song ׀ Counting and Numbers ׀ Children’s Music

 

·     คลิปที่ 2 https://www.youtube.com/watch?v=sSqGCY_L6CY

ชื่อคลิป : Number blocks ׀ Learn to count ׀ Adding Number

 

งานที่ 1 เรียนๆ เล่นๆ นับรูปภาพ

งานที่ 2 ทบทวนผสมสิบ

งานที่ 3 หาคำตอบโดยใช้ผสมสิบ

งานที่ 4 เรียนๆ เล่นๆ

งานที่ 5 ทำ บฝ. เลข เล่ม 1 หน้า 16,17,20

งานที่ 6 เรียนๆ เล่นๆ

งานที่ 7 ทำ บฝ. เลข เล่ม 1 หน้า 21-23

 

คำควบกล้ำ

และอักษรนำ

-

งานที่ 1 เขียนคำจากเรื่องเล่าในตลาด

งานที่ 2 ประดิษฐ์กิจกรรมเชือก

งานที่ 3 เขียนคำ 2 ช่อง ลงในวงกลม

งานที่ 4 คัดไทย หน้า 15-16

The body

-

งานที่ 1  ทำ Exercise 1 หน้า 42

ทำ Exercise 4 หน้า 44

5

ตัวการันต์/

คำที่ใช้ รร /

คำที่ประวิสรรชนีย์

และคำที่ไม่

ประวิสรรชนีย์

-

งานที่ 1 หย่อนชื่อจังหวัดลงตาราง

งานที่ 2 หย่อนชื่อประเทศลงตาราง

งานที่ 3 หย่อนคำประโยคในนิทานลงตาราง

งานที่ 4 หย่อนชื่อหนังสือลงตาราง

งานที่ 5 ทายคำจากภาพ

งานที่ 6 เขียนคำและวาดภาพจากเรื่องเล่า

งานที่ 7 เติมคำให้ถูกต้อง

งานที่ 8 คัดไทย หน้า 17-18

Numbers

-

งานที่ 1 ทำ Exercise 1 หน้า 55-56

6

คำที่ใช้ บัน และ บรร

คำที่ใช้ ฤ

และคำพ้อง

-

งานที่ 1 เขียนคำที่มี ง จำนวน 8 ตัว

งานที่ 2 เขียนเรื่องสั้นตามที่ครูอ่าน

งานที่ 3 คำที่ใช้ ฤ ฤๅ

งานที่ 4 คัดไทย หน้า 19-20

My house

-

งานที่ 1 วาดรูปห้องต่างๆ ตามตัวอย่าง

ลงในสมุด

งานที่ 2 ทำ Exercise 3  หน้า 80

7

การลบ

-

งานที่ 1 กิจกรรมนับให้ครบถ้วน

งานที่ 2 วาดรูปเทียบสิ่งของว่าอะไรขาดไป

งานที่ 3 เมื่อไหร่เราต้องลบหรือหักออก

งานที่ 4 กิจกรรมคิดเลขไว

-

-

-

My house/

Activities at home

-

งานที่ 1 เขียนประโยคลงในสมุดและวาดรูป

งานที่ 2 ทำ Exercise 4  หน้า 81

8

-

-

-

My house/

We do our housework

-

งานที่ 1 เขียนประโยคและวาดรูปลงในสมุด

งานที่ 2 ทำ Exercise 6  หน้า 84

9

-

-

-

ทบทวนตัวเลข

และจำนวน

·    คลิปที่ 1 https://www.youtube.com/watch?v=icHqOsIBqZ8

ชื่อคลิป: Bounce the ball - Nursery Rhyme for Children

งานที่ 1 เขียนตารางตัวเลข 1-10

งานที่ 2 bounce a ball  5 ข้อ

งานที่ 3 hit a ball  5 ข้อ

งานที่ 4 เติมตัวอักษรที่หายไป 5 ข้อ

งานที่ 5 นับจำนวนสิ่งของและเขียนลง
ในสมุด
5 ข้อ

งานที่ 6 เขียนประโยค has more ลงในสมุด 5 ข้อ

10

การคูณ

-

งานที่ 1 แบ่งครึ่งอย่างเท่ากัน

งานที่ 2 สังเกตและจดบันทึก

-

-

-

In the classroom

-

งานที่ 1 เขียนงานลงในสมุด 8 ข้อ

งานที่ 2 เขียนงานลงในสมุด 8 ข้อ

งานที่ 3 ทำ Exercise 1  หน้า 97

ทำ Exercise 2  หน้า 98-99

ทำ Exercise 3  หน้า 100-101

11

-

-

-

Verb คำกริยา

-

งานที่ 1 เขียนคำศัพท์และเติมตัวอักษร
ที่หายไป

งานที่ 2 เขียนคำกริยาและแปลความหมาย

งานที่ 3 ดูคลิปและเขียนประโยค

12

-

-

-

Activities and verb

-

งานที่ 1 วาดรูปภาพตามประโยคคำสั่ง 8 ข้อ

 

ป.4

ป.4

เลข

ไทย

อังกฤษ

สัปดาห์

ที่

คลิปหลัก

ของโรงเรียน

Download

เพิ่มเติมและดูเพิ่มเติม

งานที่ต้องนำมาส่งคุณครู

คลิปหลัก

ของโรงเรียน

Download

เพิ่มเติมและดูเพิ่มเติม

งานที่ต้องนำมาส่งคุณครู

คลิปหลัก

ของโรงเรียน

Download

เพิ่มเติมและดูเพิ่มเติม

งานที่ต้องนำมาส่งคุณครู

1

จำนวนมากกว่า

100,000

-

งานที่ 1 เรียนๆ เล่นๆ ทำเลข ข้อ 1-3

งานที่ 2 ทำแ บฝ. อจท. หน้า 1-12

งานที่ 3 ตอบคำถามจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด19

งานที่ 4 เรียนๆ เล่นๆ ทำเลข ข้อ 4-6

งานที่ 5 ค่าประมาณ

งานที่ 6 ทำ บฝ. อจท. หน้า 3-23

งานที่ 7 Television station (ค่าโมษณา)

งานที่ 8 เรียนๆ เล่นๆ ทำเลข ข้อ 7-10

งานที่ 9 Bar model

งานที่ 10 ทำ บฝ. อจท. เล่ม 1

             หน้า 24-27, 39-43

งานที่ 11 เดาจำนวนชายหรือหญิงมากกว่ากัน

มาตราตัวสะกด

-

งานที่ 1 เดาภาพ

งานที่ 2 ใบ้คำ แม่ ก กา

งานที่ 3 คัดไทย หน้า 9-10

งานที่ 4 เดาภาพ

งานที่ 5 วงกลมคำที่อยู่ในแม่ กก และแม่ เกย

            จากบทกลอนในหนังสือ หน้า 18

งานที่ 6 คัดไทยหน้า 11-12

งานที่ 7 เดาภาพ

งานที่ 8 หาหัวข้อข่าว/บทความสั้นๆ ติดลงในสมุด 

           วงกลมและเขียนคำที่อยู่ในแม่ กก, กน, กด

งานที่ 9 คัดไทย หน้า 13-14

Alphabets & Vowels

·  แบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

งานที่ 1 บฝ. อ่านออกเสียง หน้า 11-20

งานที่ 2 ทำ Exercise 1-6 หน้า 12-16

2

อักษรควบกับอักษรนำ

-

งานที่ 1 คำควบ-คำไม่ควบ

งานที่ 2 แต่งประโยค 5 ข้อ

งานที่ 3 เต่ามะเฟือง

งานที่ 4 คัดไทย หน้า 15-16

งานที่ 5 เขียนคำศัพท์ตามที่ครูบอก

งานที่ 6 สิงโต

งานที่ 7 คัดไทย หน้า 17-18

งานที่ 8 เขียนคำควบกล้ำและอักษรนำ อย่างละ 5 คำ

งานที่ 9 เขียนคำศัพท์ตามที่ครูบอก

งานที่ 10 นกกระจอกเทศ

งานที่ 11 คัดไทย หน้า 19-20

Greeting

·   คลิปที่ 1 https://youtu.be/CuXyGFqyii4

ชื่อคลิป: Good morning. Good evening (Greeting)- Education Rap for kids…

 

·   คลิปที่ 2 https://youtu.be/tVlcKp3bWH8

ชื่อคลิป: Hello! I super Simple Songs

งานที่ 1 ทำ Exercise 1-4  หน้า 21-24

งานที่ 2  หัดเขียนชื่อผู้คนและจังหวัด

3

การผันวรรณยุกต์

-

งานที่ 1 ผันวรรณยุกต์

งานที่ 2 เขียน mind map เรื่อง “ขนไก่”

งานที่ 3 คัดไทย หน้า 21-22

งานที่ 4 ผันเทียบเสียง 10 ข้อ

งานที่ 5 เขียน mind map เรื่อง “เครื่องหนัง”

งานที่ 6 คัดไทย หน้า 23-24

งานที่ 7 เขียนคำเป็นคำตาย

งานที่ 8 เขียน mind map เรื่อง “การใช้ถุงพลาสติก”

งานที่ 9 คัดไทย หน้า 25-26

Who are you?

-

งานที่ 1 Dictation 10 คำ

งานที่ 2 วาดภาพระบายสีกับ T.Hannah

งานที่ 3 วาดภาพกับครูมด

4

การคูณ

-

งานที่ 1 เรียนๆ เล่นๆ ทำเลข 2 ข้อ

งานที่ 2 ทำ บฝ. อจท. เล่ม 1 หน้า 44-45

งานที่ 3 เรียนๆ เล่นๆ ทำเลข ข้อ 3-4

งานที่ 4 ทำ บฝ. อจท. เล่ม 1 หน้า 46-47

งานที่ 5 เรื่องเท่า

งานที่ 6 เรียนๆ เล่นๆ ทำเลข ข้อ 5-6

งานที่ 7 ทำ บฝ. อจท. เล่ม 1 หน้า 53-55

คำในภาษาไทย

-

งานที่ 1 วาดรูปปลาในท้องทะเล

งานที่ 2 เขียนประโยคนับพยางค์

งานที่ 3 คัดไทย หน้า 27-28

งานที่ 4 แยกคำนามและคำกริยา

งานที่ 5 คัดไทย หน้า 29-30

งานที่ 6 แต่งประโยคจากคำสรรพนาม

งานที่ 7 คัดไทย หน้า 31

My body

-

งานที่ 1 ทำ Exercise 1 และ 4 หน้า 39, 42

5

ประโยค ถ้อยคำสำนวน

-

งานที่ 1 ข้อใดไม่เข้าพวก

งานที่ 2 ออกแบบป้ายเตือนใจให้อยู่ห่างๆ กัน

งานที่ 3 นำคำอุปมาอุปไมยมาแต่งประโยค

งานที่ 4 หาความหมายคำอุปมาอุปไมย

งานที่ 5 คัดไทย หน้า 36-37

งานที่ 6 บันทึกเรื่องที่คุณครูเล่า และวาดรูปประกอบ

งานที่ 7 เขียนบันทึกเรื่องลงสมุด

งานที่ 8 ออกแบบป้ายเตือนใจยุคโควิด

งานที่ 9 อะไรเอ่ยไม่เข้าพวก

งานที่ 10 คัดไทย หน้า 38-39

My family

-

งานที่ 1 เขียนคำศัพท์และประโยค

clothing เครื่องแต่งกาย

งานที่ 2 ทำ Exercise 1-4 หน้า 56-59

6

เครื่องหมายวรรคตอน

-

งานที่ 1 ข้อใดไม่เข้าพวก

งานที่ 2 เขียนตามคุณครู

งานที่ 3 คัดไทย หน้า 40-41

งานที่ 4 วิธีทำภาพนก

งานที่ 5 เขียนตามคุณครู

งานที่ 6 คัดไทย หน้า 42-43

In the classroom

-

งานที่ 1 คัดคำศัพท์สิ่งของในห้องเรียน

In the classroom

งานที่ 2 แต่งประโยค Where is a…?

งานที่ 3 วาดภาพ In the classroom

7

การหาร

-

งานที่ 1 เรียนๆ เล่นๆ นับ นับ นับ

งานที่ 2 เรียนๆ เล่นๆ

งานที่ 3 เรียนๆ เล่นๆ วาดรูปที่ 5 6 7 8

งานที่ 4 เรียนๆ เล่นๆ วาดรูปที่ 5 6 7 8

งานที่ 5 วาดรุปความหมายของการหาร

งานที่ 6 ทำ บฝ. อจท. เล่ม 1 หน้า 64-71

งานที่ 7 แสดงวิธีทำโจทย์ปัญหา 3 ข้อ

-

-

-

In the classroom

-

งานที่ 1 เขียนธงนานาชาติ

งานที่ 2 แต่งประโยคคำถามจากภาพ

What, When, Where, Why, How

งานที่ 3 คัดคำศัพท์สิ่งของในห้องเรียน

งานที่ 4 ทำ บฝ. Exercise 1-2 หน้า 73-74

8

-

-

-

In the classroom

-

งานที่ 1 เขียนประโยค ภาพ พา พูด

 10 ประโยค

9

-

-

-

Colors

-

งานที่ 1 ตอบคำถาม 5 ข้อ

10

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

-

งานที่ 1 เรียนๆ เล่นๆ

งานที่ 2 ตอบคำถามเรื่องสี่เหลี่ยมมุมฉาก
2 ข้อ

-

-

-

What do you have?

-

งานที่ 1 ตอบคำถามช่วงเรียนๆ เล่น 5 ข้อ

งานที่ 2 ทำบทสนทนาระหว่าง Peter กับ Pranee และฝึกอ่าน

11

-

-

-

Numbers

-

งานที่ 1 ฝึกท่องสูตรคูณ แม่ 2, แม่ 3, แม่ 5

12

-

-

-

What do you like?

-

-

 

ป.5

ป.5

เลข

ไทย

อังกฤษ

สัปดาห์

ที่

คลิปหลัก

ของโรงเรียน

Download

เพิ่มเติมและดูเพิ่มเติม

งานที่ต้องนำมาส่งคุณครู

คลิปหลัก

ของโรงเรียน

Download

เพิ่มเติมและดูเพิ่มเติม

งานที่ต้องนำมาส่งคุณครู

คลิปหลัก

ของโรงเรียน

Download เพิ่มเติม

และดูเพิ่มเติม

งานที่ต้องนำมาส่งคุณครู

1

เศษส่วน

และการบวก-ลบเศษส่วน

 

 

-

งานที่ 1 ทำโจทย์เลข ข้อ 1-3

งานที่ 2 ตอบคำถามเศษส่วนและขนาดแบ่งจากภาพ

งานที่ 3 หาคำตอบ เศษส่วนอย่างต่ำ

งานที่ 4 วาดแผนผังกรมทหาร

งานที่ 5 ทำโจทย์เลข ข้อ 4-6

งานที่ 6 ทำโจทย์บวก-ลบเศษส่วนขนาดแบ่งเท่ากัน

งานที่ 7 ทำ บฝ. อจท.1 หน้า 4, 10

งานที่ 8 วาดรูปแผนผังกรมทหาร 4 หมู่

           เท่ากับ 1 หมวด

งานที่ 9 ทำโจทย์เลข ข้อ 7-10

งานที่ 10 ทำ บฝ. อจท.1 หน้า 5, 11 ,20-21

งานที่ 11 ทำ บฝ. อจท.1 หน้า 1-3

งานที่ 12 วาดรูป แสดงวิธีหาจำนวทหาร

             1 กอง พัน

 

ออกการอ่านเสียงคำ

ในภาษาไทย

-

งานที่ 1 ทายภาพ

งานที่ 2 ทบทวนอักษรนำ

งานที่ 3 กิจกรรมรู้จักเพื่อนดีแค่ไหน

งานที่ 4 อักษรเชือก

งานที่ 5 ทำ บฝ. อจท.หน้า 4

งานที่ 6 คัดไทย หน้า 9-10

งานที่ 7 ทายภาพ

งานที่ 8 ทำ บฝ. อจท. หน้า 5

งานที่ 9 คัดไทย หน้า 11-12

งานที่ 10 ทายภาพ

งานที่ 11 ทำ บฝ. อจท.หน้า 6

งานที่ 12 คัดไทย หน้า 13-14

งานที่ 13 กิจกรรมเขียนคำในรูป

 

Alphabets

·  แบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

งานที่ 1 เขียนคำศัพท์ 10 คำ

งานที่ 2 เขียนประโยค 5 ประโยค

งานที่ 3 ฝึกพูดบทสนทนา

*พิเศษ แบบฝึกสะกดคำ 21-30

2

ออกการอ่านเสียงคำ

ในภาษาไทย

-

งานที่ 1 ทำ บฝ. อจท. หน้า 6

งานที่ 2 คัดไทย หน้า 15

งานที่ 3 เขียนแสดงความคิดเห็นจากข้อความที่ว่า

            “มองโลกในแง่ดีได้ แต่อย่ามองโลก

            ในแง่เดียว”

งานที่ 4 ทำ บฝ. อจท. หน้า 7

งานที่ 5 คัดไทย หน้า 20

งานที่ 6 เขียนเล่าเรื่อง “ความชอบของฉัน”

งานที่ 7 ทำ บฝ. อจท. หน้า 10-11

งานที่ 8 คัดไทย หน้า 21

งานที่ 9 เขียนเล่าเรื่อง “ความผิดพลาดและการแก้ไข”

การใช้ This/That

·   คลิปที่ 1 http://youtu.be/mU-xKGmWcOc

ชื่อคลิป: What's This? What's That? | English Kids Songs | BINGOBONGO Learning

งานที่ 1 ทำ Exercise 1-5 หน้า 9-11

งานที่ 2 ทำ Exercise 1-4 หน้า 13-14

งานที่ 3 ทำ Exercise 1-7 หน้า 16-19

งานที่ 4 เขียนแผนผังอาชีพและหน้าที่ของอาชีพ

3

ชนิดของคำ

-

งานที่ 1 ทบทวนเรื่อง หน้าที่ของคำบุพบท

งานที่ 2 ทำ บฝ. อจท. หน้า 9, 28

งานที่ 3 คัดไทย หน้า 22

งานที่ 4 เขียนเรื่อง “สิ่งที่ฉันพยายาทำจนสำเร็จ”

งานที่ 5 ทบทวนเรื่อง คำสันธาน

งานที่ 6 ทำ บฝ. อจท. หน้า 20, 29

งานที่ 7 คัดไทย หน้า 22

งานที่ 8 เขียนเรื่อง “ข้อดีของการยิ้ม”

งานที่ 9 ทำ บฝ. อจท. หน้า 21,30,32

งานที่ 10 คัดไทย หน้า 24

งานที่ 11 เขียนเรื่อง “ความตั้งใจของฉัน”

การใช้ This/That

-

งานที่ 1 วาดแผนที่ประเทศสิงคโปร์

งานที่ 2 ฝึกเขียนปะโยค

งานที่ 3 Dictation

4

การคูณ การหาร

และการบวก ลบ คูณ

หารระคนของเศษส่วน

-

งานที่ 1 ทำโจทย์เลข ข้อ 1-3

งานที่ 2 ทำ บฝ. อจท.1 หน้า 30-36

งานที่ 3 ทำโจทย์เลข ข้อ 4-6

งานที่ 4 ทำ บฝ. อจท.1 หน้า 37-40

งานที่ 5 ทำ บฝ. อจท.1 หน้า 45-46, 49-50

งานที่ 6 ทำโจทย์เลข ข้อ 7-10

งานที่ 7 ทำ บฝ. อจท.1 หน้า 41-43

งานที่ 8 ทำ บฝ. อจท.1 หน้า 52-54, 60-61

ประโยค

-

งานที่ 1 เขียนสรุปเรื่อง วัดสวนแก้ว

งานที่ 2 แยกส่วนประกอบของประโยค

งานที่ 3 ทำ บฝ. อจท. หน้า 41, 42

งานที่ 4 คัดไทย หน้า 25

งานที่ 5 ย่อบทความเรื่อง ไรฝุ่น

งานที่ 6 ทำ บฝ. อจท. หน้า 43-44

งานที่ 7 ทำ บฝ. อจท. หน้า 47-48

งานที่ 8 คัดไทย หน้า 26

งานที่ 9 ทำ บฝ. อจท. หน้า 45-46

งานที่ 10 ทำ บฝ. อจท. หน้า 49-50

งานที่ 11 คัดไทย หน้า 27

in/on/under

-

งานที่ 1 เขียนชื่อจังหวัด

งานที่ 2 ฝึกเขียนประโยค

งานที่ 3 ทำ Exercise 1-5 หน้า 23-26

5

ภาษาต่างประเทศ

ในภาษาไทย

-

งานที่ 1 กิจกรรม คำพูดดีๆ มี ม.ม้า

งานที่ 2 กิจกรรม คำตรงข้าม

งานที่ 3 แต่งประโยคโดยใช้คำภาษาอังกฤษ

งานที่ 4 วาดแผนที่การเดินเรือ

งานที่ 5 แต่งประโยคโดยใช้คำภาษาจีน

งานที่ 6 แต่งคำขวัญ

งานที่ 7 เขียนคำอวยพร

งานที่ 8 คัดไทย หน้า 28-29

Greeting

-

งานที่  1 ขยายคำศัพท์

งานที่ 2 เขียนประโยค

งานที่ 3 ทำ Exercise 4, 5 หน้า 32-33

งานที่ 4 เด็กๆ ดูสถานการณ์จำลอง

แล้วตอบคำถาม Exercise 7 หน้า 33

งานที่ 5 ทำ Exercise 6 หน้า 33

6

กาพย์ยานี ๑๑

-

งานที่ 1 กิจกรรม วาดธง

งานที่ 2 กิจกรรม เรียกสติคืนสมาธิ

งานที่ 3 หาคำคล้องจอง

งานที่ 4 หาคำไม่คล้องจองกับพวก

งานที่ 5 แต่งเรื่องตามสัญลักษณ์ (ไก่)

งานที่ 6 แต่งเรื่องตามสัญลักษณ์ (ประเทศไทย)

งานที่ 7 แต่งเรื่องตามสัญลักษณ์ (ตัวฉัน)

งานที่ 8 หาคำคล้องจองจากบทกลอน

งานที่ 9 แต่งกาพย์ยานี ๑๑

What is it?

-

งานที่  1 เติมข้อมูลที่หายไป

งานที่ 2 เขียนประโยค

งานที่ 3 ทำ Exercise 2 หน้า 37-38

งานที่ 4 ทำ Exercise 3, 4 หน้า 39

งานที่ 5 ทำ Exercise 5 หน้า 40

7

ทศนิยม

และการบวก -

การลบทศนิยม

-

งานที่ 1 ทำโจทย์เลขช่วงเรียนๆ เล่นๆ 

ข้อ 1-4

งานที่ 2 ทำ บฝ. อจท. หน้า 64-66

งานที่ 3 ทำ บฝ. อจท. หน้า 67-69

งานที่ 4 ทำ บฝ. อจท. หน้า 64-66

และหน้า 74-75

งานที่ 5 ทำ บฝ. อจท. หน้า 82-83

-

-

-

Where is it?

-

งานที่  1 ตอบคำถามลงในสมุด

งานที่ 2 ทำ Exercise 1 หน้า 42

งานที่ 3 แต่งประโยคคำถามเกี่ยวกับ

สถานที่ท่องเที่ยว

งานที่ 4 ทำ Exercise 2-3  หน้า 43

8

-

-

-

ประโยคคำสั่ง

-

งานที่ 1 อ่านตัวเลข

งานที่ 2 เขียน Pattern ตามตัวอย่าง

งานที่ 3 Draw…

งานที่ 4 จดตัวอย่างประโยคลงในสมุด

งานที่ 5 ทำ Exercise 3 หน้า 47

และ Exercise 5 หน้า 50

9

-

-

-

คำสรรพนาม

-

งานที่ 1 จด Pronouns ลงสมุด

งานที่ 2 ทำ Exercise 4 หน้า 56

งานที่ 3 ตอบคำถามลงสมุด 10 ข้อ

งานที่ 4 ทำ Exercise 7 หน้า 57

10

การคูณ-หารทศนิยม

-

งานที่ 1 ทำโจทย์เลขช่วงเรียนๆ เล่นๆ

ตอบคำถาม 2 ข้อ และทำข้อ 1-6

งานที่ 2 ทำ บฝ. อจท. หน้า 96-99

งานที่ 3 ทำ บฝ. อจท. หน้า 100-104

งานที่ 4 ทำ บฝ. อจท. หน้า 109-111

-

-

-

เครื่องหมายวรรคตอน

-

งานที่ 1 Missing Word

งานที่ 2 เติมเครื่องหมายคอมม่า

งานที่ 3 จดตัวอย่างประโยคคำถาม

งานที่ 4 เติมเครื่องหมาย (.) หรือ (?)

11

-

-

-

คำแสดงความ

เป็นเจ้าของ

-

งานที่ 1 บวกเลข

งานที่ 2 เติมคำแสดงความเป็นเจ้าของ

งานที่ 3 ทำ Exercise 5, 6  หน้า 75-76

งานที่ 4 แปลไทยเป็นอังกฤษ

12

-

-

-

Preposition

-

งานที่ 1 หาคำศัพท์

งานที่ 2 แต่งประโยคจากภาพ

งานที่ 3 ทำ Exercise 1-2  หน้า 78-79

 

ป.6

ป.6

เลข

ไทย

อังกฤษ

สัปดาห์

ที่

คลิปหลัก

ของโรงเรียน

Download

เพิ่มเติมและดูเพิ่มเติม

งานที่ต้องนำมาส่งคุณครู

คลิปหลัก

ของโรงเรียน

Download

เพิ่มเติมและดูเพิ่มเติม

งานที่ต้องนำมาส่งคุณครู

คลิปหลัก

ของโรงเรียน

Download

เพิ่มเติมและดูเพิ่มเติม

งานที่ต้องนำมาส่งคุณครู

1

ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

-

งานที่ 1 เรียน ๆ เล่น ๆ

งานที่ 2 ทำ บฝ. อจท. หน้า 2,5

งานที่ 3 ทำ บฝ. อจท. หน้า 6-12

งานที่ 4 เปิดโลก

งานที่ 5 เรียน ๆ เล่น ๆ

งานที่ 6 ทำ บฝ. อจท. หน้า 16, 18, 20

งานที่ 7 เปิดโลก

งานที่ 8 เรียน ๆ เล่น ๆ

งานที่ 9 ทำ บฝ. อจท. หน้า 22-25

งานที่ 10 ทำ บฝ. อจท. หน้า 26-29

งานที่ 11 เปิดโลก

การอ่านออกเสียงคำ

ในภาษาไทย

-

งานที่ 1 เดาภาพ

งานที่ 2 แต่งประโยคที่มีคำควบกล้ำ

 งานที่ 3 อ่านหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษา หน้า 3-5

งานที่ 4 เดาภาพ

งานที่ 5 เขียนคำที่มีอักษรนำให้ตรงกับคำใบ้

งานที่ 6 อ่านหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาหน้า 6-7

งานที่ 7 คัดไทย หน้า 9

งานที่ 8 เดาภาพ

งานที่ 9 เขียนคำที่มีตัวการันต์จากการฟัง

งานที่ 10 เขียนคำที่มีตัวการันต์จากคำใบ้

งานที่ 11 อ่านหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษา หน้า 8-9

ประโยคคำสั่ง

-

งานที่ 1 ทายคำศัพท์ 10 ข้อ

งานที่ 2 เขียนประโยคคำสั่ง Open 5 ข้อ

งานที่ 3 วาดรูปตามคำสั่ง 3 ข้อ

งานที่ 4 Dictation คำศัพท์ (ly) 3 คำ

งานที่ 5 สะกดคำตามคำสั่ง 5 ข้อ

งานที่ 6 ทำ บฝ. The book Ex.4 หน้า 17-18

2

การอ่านออกเสียงคำ

ในภาษาไทย

-

งานที่ 1 ทำ บฝ. หน้า 10 ข้อ 1-5

งานที่ 2 เขียนคำเต็มจากคำย่อ ข้อ 1-10

 งานที่ 3 อ่านหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษา หน้า 9

งานที่ 4 กิจกรรม เรารู้จักเพื่อนในห้องดีแค่ไหน ข้อ 1-10

งานที่ 5 กิจกรรม สูตรพ่อครัวหัวป่าก์

งานที่ 6 เขียนวิธีไล่มดจากเปลือกไข่

งานที่ 7 ทำ บฝ. หน้า 5 ข้อ 1-5

งานที่ 8 แต่งเรื่องโดยมีเครื่องหมายวรรคตอน

งานที่ 9 อ่านหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษา หน้า 10-14

งานที่ 10 กิจกรรม 12 ข้อ ที่บ่งบอกถึงตัวเอง

งานที่ 11 กิจกรรม ตัวละครของฉัน

งานที่ 12 เขียนวิธีการหมักผมด้วยไข่ แก้ปัญหาผมแตกปลาย

งานที่ 13 ทำ บฝ. หน้า 6 ข้อ 3

งานที่ 14 เขียนคำอ่านวันเดือนปีแบบไทย ข้อ 1-5

งานที่ 15 อ่านหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษา หน้า 15-16

งานที่ 16 กิจกรรม ฟังให้ดี แล้วแต่งชื่อ ข้อ 1-5

งานที่ 17 เขียนวิธีช่วยชีวิตน้องหมาน้องแมว จากยาพิษด้วยไข่

งานที่ 18 คัดไทย หน้า 10-11

Like, Like to

-

งานที่ 1 ฝึกสะกดคำ 6 ข้อ

งานที่ 2 เขียนคำตามที่ได้ยิน 7 ข้อ

งานที่ 3 ลอกตัวอย่างการตั้งคำถาม

งานที่ 4 จับคู่ประโยคคำถามกับคำตอบ 5 ข้อ

งานที่ 5 ทำ บฝ. The book Ex.3 หน้า 33-35

งานที่ 6 ทำ บฝ. The book Ex.2 หน้า 31-32

3

ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย

-

งานที่ 1 ทำ บฝ. หน้า 20

งานที่ 2 กิจกรรมอักษรเชือก

งานที่ 3 อ่านหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาหน้า 29-30

งานที่ 4 เขียนสรุปเรื่อง “นกมีเข็มทิศในตัวจริงหรือ”

งานที่ 5 ทำ บฝ. หน้า 21

งานที่ 6 กิจกรรมหาคำสรรพนามจากนิทานปลาทู

งานที่ 7 อ่านหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษา หน้า 31-32

งานที่ 8 เขียนสรุปเรื่อง “ปลานอนหลับหรือไม่”

งานที่ 9 ทำ บฝ. หน้า 22

งานที่ 10 กิจกรรมเขียนคำกริยาจากตัวอักษร

งานที่ 11 อ่านหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษา หน้า 33-34

งานที่ 12 เขียนสรุปเรื่อง “ม้ายืนหลับจริงหรือ”

งานที่ 13 คัดไทย หน้า 12-13

คำนาม

-

งานที่ 1 Dictation 10 คำ

งานที่ 2 ทำ บฝ. เรื่อง คำนาม

งานที่ 3 ทำ บฝ. The book Ex.1 หน้า 46

งานที่ 4 ทำ บฝ. The book Ex.2 หน้า 46-47

4

เศษส่วนและการบวก

การลบเศษส่วน

และจำนวนคละ

-

งานที่ 1 เรียน ๆ เล่น ๆ

งานที่ 2 บฝ. อจท. หน้า 38 ข้อ 2, 4

บฝ. อจท. หน้า 42

งานที่ 3 บฝ. อจท. หน้า 43 ข้อ 1, 2

บฝ. อจท. หน้า 42 ข้อ 1, 2

งานที่ 4 เรียน ๆ เล่น ๆ

งานที่ 5 บฝ. อจท. หน้า 48-49

ข้อ 2, 4, 5, 6

บฝ. อจท. หน้า 50-51

ข้อ 2, 4, 5, 6

งานที่ 6 เรียน ๆ เล่น ๆ

งานที่ 7 บฝ. อจท. หน้า 53-55

ชนิดและหน้าที่ของคำ

ในภาษาไทย

-

งานที่ 1 เขียนเรื่องราวจากคำที่ครูกำหนด

งานที่ 2 ทำ บฝ. (คำวิเศษณ์) หน้า 25 ข้อ 1-5

งานที่ 3 อ่านหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษา หน้า 35

งานที่ 4 ทำ บฝ. (คำบุพบท) หน้า 25 ข้อ 1-5

งานที่ 5 อ่านหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษา หน้า 36

งานที่ 6 แต่งประโยคจากคำบุพบท ข้อ 1-5

งานที่ 7 ทำ บฝ. หน้า 26 ข้อ 1-5

งานที่ 8 อ่านหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษา หน้า 37-38

งานที่ 9 คัดไทยหน้า 14-15

Go, going to

-

งานที่ 1 ทำแบบฝึกหัดลงในสมุด

งานที่ 2 ทำ บฝ. The book Ex.4, Ex.5, Ex.5, Ex.6

หน้า 62-64

งานที่ 3 ทำ บฝ. The book Ex.1, Ex.2 หน้า 60-61

5

ถ้อยคำสำนวน

-

งานที่ 1 เขียนคำที่มีความหมายดีๆ

งานที่ 2 เขียนชื่อของเพื่อนๆ 

งานที่ 3 เลือก 1 สุภาษิต แล้วแต่งเรื่องให้เข้ากับเหตุการณ์

งานที่ 4 เขียนโวหารจากรูปภาพ

How much/

How many

-

งานที่ 1 สะกดคำศัพท์ 10 คำ

งานที่ 2 เขียนตาม Pattern 10 ข้อ

งานที่ 3 ถาม-ตอบ ราคาสินค้า 5 ข้อ

งานที่ 4 จดประโยค How many 5 ข้อ

งานที่ 5 จดประโยค ขยายคำศัพท์ 5 ข้อ

6

คำภาษาต่างประเทศ

ในภาไทย

-

งานที่ 1 วาดธง

งานที่ 2 ฟังแล้วเขียนคำตอบ 

งานที่ 3 สรุปตารางสังเกตคำจากภาษาต่างๆ

งานที่ 4 เขียนโวหารจากรูป

งานที่ 5 สะกดคำยาก

Preposition

·      แบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

งานที่ <