เรียน  online  กับ โรงเรียนอมาตยกุล

 

ตามแนว

AMAT MODEL

 

 

 

ม.1

ม.1

 

เลข

ไทย

อังกฤษ

สัปดาห์

ที่

คลิปหลัก

ของโรงเรียน

Download เพิ่มเติม

และดูเพิ่มเติม

งานที่ต้องนำมาส่งคุณครู

คลิปหลัก

ของโรงเรียน

Download เพิ่มเติม

และดูเพิ่มเติม

งานที่ต้องนำมาส่งคุณครู

คลิปหลัก

ของโรงเรียน

Download เพิ่มเติม

และดูเพิ่มเติม

งานที่ต้องนำมาส่งคุณครู

1

จำนวนตรรกยะ

·  คลิปที่ 1 https://www.youtube.com/watch?v=EOTi3gym5vg

ชื่อคลิป: ทบทวนทศนิยม ม.1

 

·  คลิปที่ 2 https://www.youtube.com/watch?v=_jqlNm2AOB0

ชื่อคลิป: การบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ ตอนที่ 1

 

·  คลิปที่ 3 https://www.youtube.com/watch?v=cJDPsGIuw70

ชื่อคลิป: การบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ ตอนที่ 2

 

·  คลิปที่ 4 https://www.youtube.com/watch?v=Ib-o-w1c4xo

ชื่อคลิป: จำนวนเต็ม

 

·  คลิปที่ 5 https://www.youtube.com/watch?v=Wz1oDhkr-jQ

ชื่อคลิป: จำนวนเต็มศูนย์

 

·  คลิปที่ 6 https://www.youtube.com/watch?v=W_PurYA28iI

ชื่อคลิป: จำนวนเต็มลบ

 

·  คลิปที่ 7 https://www.youtube.com/watch?v=_Q8CGCNrq_k

ชื่อคลิป: การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม คณิตศาสตร์ ม.1

งานที่ 1  ทำเลข 3 ข้อ

งานที่ 2  หน้า 14 ข้อ 6,9 ใหญ่

หน้า 16 ข้อ 14 ใหญ่

หน้า 22 ข้อ 4 ใหญ่

หน้า 34 ข้อ 1-2 ใหญ่

หน้า 41 ข้อ 1 ใหญ่

หน้า 52 ข้อ 2 ใหญ่

หน้า 63 ข้อ 1 ใหญ่

งานที่ 3  คิดหาคำตอบและแสดงความคิดเห็น

งานที่ 4  ทำเลข 3 ข้อ

งานที่ 5  หน้า 88 ข้อ 3-4 ใหญ่

งานที่ 6  วางแผนการส่งพิซซ่า

งานที่ 7  ทำเลข 2 ข้อ

งานที่ 8  หน้า 93 ข้อ 2-3 ใหญ่

  หน้า 98 ข้อ 1 ใหญ่ (ข้อ 1-8)

  หน้า 102 (ทำข้อคี่)

  หน้า 112 ข้อ 1 ใหญ่

งานที่ 9  คิดหาคำตอบและแสดงความคิดเห็น

การอ่านออกเสียง

-

งานที่ 1 วาดภาพทรงผม

งานที่ 2 สรุปหลักเกณฑ์การอ่านร้อยแก้ว

งานที่ 3 การแบ่งวรรคอนจากประโยค

งานที่ 4 เขียนขอบคุณโลก

งานที่ 5 วาดภาพทรงผม

งานที่ 6 บรรยายแบบทั่วไป

งานที่ 7 เขียนขอบคุณน้ำในแก้ว

งานที่ 8 วาดภาพทรงผม

งานที่ 9 สรุปหลักเกนณ์การอ่านร้อยกรอง

งานที่ 10 เขียนขอบคุณพี่ๆ ทหาร

Nouns

·  คลิปที่ 1 https://www.youtube.com/watch?v=vNTiUh72lFo&feature=youtu.be

ชื่อคลิป:  English Grammar: Articles + Noun

 

·  คลิปที่ 2 https://www.youtube.com/watch?v=ASWxGyoarVM&feature=youtu.be

ชื่อคลิป: Grammar 5 นาที :Article (a,an,the):คำนำหน้านาม

งานที่ 1 Dictation 5 คำ

งานที่ 2 ทำ New Current Ex.1A  หน้า 2

งานที่ 3 ทำ New Current Ex.1C  หน้า 5-6

งานที่ 4 ทำ New Current Ex.1D หน้า 6

งานที่ 5 อ่านและทำ New Current  Ex.1E, 1F หน้า 7-10

2

การอ่าน

ในชีวิตประจำวัน

-

งานที่ 1 จับใจความสำคัญจากนิทานเรื่อง “จระเข้สามพัน”

งานที่ 2 การตีความจากบทความ

Articles

·  คลิปที่ 1  https://www.youtube.com/watch?v=vNTiUh72lFo&feature=youtu.be  

ชื่อคลิป:  English Grammar: Articles + Noun  

 

·  คลิปที่ 2 

https://www.youtube.com/watch?v=ASWxGyoarVM&feature=youtu.be

ชื่อคลิป Grammar 5 นาที: Article (a, an, the):คำนำหน้านาม

งานที่ 1 ทำ New Current Ex.3A, 3B  

หน้า 25-26

งานที่ 2 เขียนคำที่ขึ้นต้นด้วย The

งานที่ 3 จดตัวอย่าง some/any

งานที่ 4 จดคำศัพท์

งานที่ 5 ทำ New Current Ex.3F  หน้า 31

งานที่ 6 ทำ New Current Ex.3H  หน้า 35

งานที่ 7 ทำ New Current Ex.3I, 3J  

หน้า 35-37

3

การพัฒนาทักษะ

การเขียน

-

งานที่ 1 คัดลายมือเพลงรักกันไว้เถิด
หน้า
32

งานที่ 2 อ่านหนังสือ หน้า 33-36

งานที่ 3 แต่ประโยคจากคำที่กำหนด

งานที่ 4 อะไรไม่เข้าพวก

งานที่ 5 แต่งเรื่องจากภาพ

Pronouns and Possessive

แบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

งานที่ 1 เติม I, me, my

งานที่ 2 เติม We, us, our

งานที่ 3 อ่าน New Current หน้า 54-57 และทำ Ex.5A, 5B, 5C หน้า 57-59

งานที่ 4 ทำ บฝ. อ่าน ชุด E22, E24, E26, E28, E30

งานที่ 5 เขียนเลขตามลำดับคำที่ได้ยิน

4

เลขยกกำลัง

-

งานที่ 1  ทำเลข 2 ข้อ

งานที่ 2  หน้า 134 ข้อ 1 ใหญ่

                         ข้อ 2 ใหญ่ (ข้อ 1-6)

                         ข้อ 3 ใหญ่

งานที่ 3  หน้า 146 ข้อ 1 ใหญ่ (ข้อ 1-7)

            หน้า 155 ข้อ 3 ใหญ่ (ข้อ 1-8)

            หน้า 160 ข้อ 1 ใหญ่ (ข้อ 1-4)

งานที่ 4  ทำเลข 2 ข้อ

งานที่ 5  หน้า 169 ข้อ 1 ใหญ่ (ข้อ 1-5)

                         ข้อ 2 ใหญ่ (ข้อ 1-5)

            หน้า 170 ข้อ 3 ใหญ่ (ข้อ 1-5)

           *เพิ่มเติม ในคลิป

การเขียน

เพื่อการสื่อสาร

-

งานที่ 1 บอกชื่อสถานที่ในสำเพ็ง

งานที่ 2 ย่อความ

Sentences

-

งานที่ 1 เขียนประโยค ชุดที่ 1

งานที่ 2 เขียนประโยค ชุดที่ 2

งานที่ 3 ทำ New Current Ex.6A, 6B, 6C 

หน้า 69-70

งานที่ 4 ทำ New Current Ex.6I, 6J, 6K 

หน้า 78-80

5

การเขียนแสดง

ความคิดเห็นจากสื่อ

-

งานที่ 1 การแสดงความคิดเห็นจากสิ่งของ

งานที่ 2 การแสดงความคิดเห็นจากหนังสือเล่มโปรด

Verbs

-

งานที่ 1 จดคำศัพท์ 10 คำ

งานที่ 2 หัดเขียนประโยค 10 ประโยค

งานที่ 3 ทำ New Current Ex.7A, 7B

หน้า 82-83

งานที่ 4 ทำ New Current Ex.7C, 7D

หน้า 85-87

6

การเขียน

-

งานที่ 1 เขียนรายการเมนูอาหารให้ถูกต้อง

งานที่ 2 จัดทำเมนูตามสไตล์ตัวเองลง A4

งานที่ 3 แต่งคำขวัญประจำจังหวัดจากภาพ

งานที่ 4 เปิดมุมมองจากข่าวที่อ่าน

งานที่ 5 แสดงความคิดเห็นจากคำโฆษณา

Adjective

-

งานที่ 1 เขียนชื่อประเทศ 15 ประเทศ

งานที่ 2 จดฝึกพูด ชุดที่ 1, ชุดที่ 2 พร้อมวาดรูป

งานที่ 3 ทำ New Current Ex.8A หน้า 94
และ
New Current Ex.8B หน้า 95

งานที่ 4 ทำ New Current Ex.8C, 8D
หน้า
96-97

7

สมการเชิงเส้น

ตัวแปรเดียว

-

งานที่ 1  ทำ บฝ. หน้า 180 

ข้อ 1-2 ใหญ่ (ข้อคี่)

งานที่ 2  ทำ บฝ. หน้า 191 

ข้อ 5  ใหญ่ (ข้อคี่)

งานที่ 3  ทำ บฝ. หน้า 198

ข้อ 1, 2, 3, 5  ใหญ่

-

-

-

Another, other

แบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

งานที่ 1 ทำแบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

E45, E46, E47, E49, E51

งานที่ 2 ฝึกพูด...หัดเขียน

งานที่ 3 ตอบคำถามจาก 3 สถานการณ์

งานที่ 4 อ่าน New Current Ex.8E, 8F, 8G

หน้า 98-100

งานที่ 5 เขียนแปลเป็น Eng 

8

-

-

-

ลำดับคำ Adjective

-

งานที่ 1 จดคำศัพท์ผัก (+เมนูอาหาร)

ลงในสมุด

งานที่ 2 ทำ New Current Ex.8H หน้า 101

งานที่ 3 เรียงลำดับคำขยาย ลงในสมุด

งานที่ 4 ทำ New Current Ex.8I

หน้า 102-104

9

-

-

-

Adverb

-

งานที่ 1 จดฝึกพูด ชุดที่ 1, ชุดที่ 2 +วาดรูป ลงในสมุด

งานที่ 2 ทำ New Current Ex.9A, 9B, 9C  หน้า 107-109

งานที่ 3 ทำ New Current Ex.9F

หน้า 112-113

10

อัตราส่วน

-

-

-

-

-

ประเภทของ Adverb

-

งานที่ 1 ถาม-ตอบ Which one do you like?

งานที่ 2 จดประโยคฝึกพูด 8 ประโยค

(ไทย-Eng)

งานที่ 3 ทำ NC Ex.10G, 10H, 10I

หน้า 124-127

งานที่ 4 เติมคำในช่องว่าง

งานที่ 5 แปลเป็นไทย 

งานที่ 6 ตอบคำถาม กิจกรรม Bangkok style 

11

-

-

-

เปรียบเทียบ

Adjective / Adverb

-

งานที่ 1 แต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้ 5 ข้อ

งานที่ 2 เขียนแยกประโยค

งานที่ 3 กิจกรรม Skin of fruits

งานที่ 4 กิจกรรม How does it feel?

12

-

-

-

ขยายคำศัพท์

ขยายประโยค

-

งานที่ 1 แต่งประโยคคำถาม-ตอบราคาสิ่งของ

 10 ข้อ ลงสมุด

งานที่ 2 เขียนคำอ่านตัวเลขที่กำหนดให้ 5 ข้อ

งานที่ 3 เรียงประโยค 28 ข้อ ลงในสมุด

 

ม.2

ม.2

เลข

ไทย

อังกฤษ

สัปดาห์

ที่

คลิปหลัก

ของโรงเรียน

Download เพิ่มเติม

และดูเพิ่มเติม

งานที่ต้องนำมาส่งคุณครู

คลิปหลัก

ของโรงเรียน

Download เพิ่มเติม

และดูเพิ่มเติม

งานที่ต้องนำมาส่งคุณครู

คลิปหลัก

ของโรงเรียน

Download เพิ่มเติม

และดูเพิ่มเติม

งานที่ต้องนำมาส่งคุณครู

1

เลขยกกำลัง

·   คลิปที่ 1 https://www.youtube.com/watch?v=wlrtaIhDdTU&feature=youtu.
be&app=desktop

ชือคลิป: รายงานพิเศษ “70 ปี ระเบิดระเบิด
ปรมณูถล่มฮิโรชิม่า” ข่าว
onenews

 

·   คลิปที่ 2 https://www.youtube.com/watch?v=3wxWNAM8Cso&feature
=youtu.be&app=desktop

ชื่อคลิป: Hiroshima: Dropping The Bomb – Hiroshima –BBC

 

·   คลิปที่ 3 https://www.youtube.com/
watch?v=fIhZV1rsmLI&app=desktop

ชื่อคลิป: นาซาส่งยานสำรวจดวงอาทิตย์

งานที่ 1  เรียน ๆ เล่น ๆ วันที่ 1

งานที่ 2  หนังสือ หน้า 6-7 ในตาราง

งานที่ 3  หนังสือ หน้า 8 ข้อ 3 ใหญ่

งานที่ 4  คำถามชวนคิด

งานที่ 5 เรียนๆ เล่นๆ วันที่ 2

งานที่ 6 หนังสือ หน้า 12
(ข้อ
1 ใหญ่ ข้อ 1-11)

งานที่ 7  บฝ. หารเลขยกกำลัง

งานที่ 8  บฝ. เลขชี้กำลังติดลบ

งานที่ 9  บฝ. เลขชี้กำลังเป็น 0 มีค่า = 1

งานที่ 10 บฝ.เล่นกับเลขยกกำลัง 7 แบบ

งานที่ 11 จุลินทรีย์ในนมเปรี้ยว

งานที่ 12 เรียนๆ เล่นๆ วันที่ 3 

งานที่ 13 หนังสือ หน้า 42 (ข้อ 1-2 ใหญ่)

งานที่ 14 หนังสือ หน้า 43 (ข้อ 5 ใหญ่)

งานที่ 15 บฝ. หาคำตอบในรูป A x

งานที่ 16 ดวงอาทิตย์กับโลก

การสร้างคำ

-

งานที่ 1 หาคำมูลพยางค์เดียว และคำมูลหลายพยางค์จากบทความพระอรหันต์อยู่ในบ้านจากหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษา หน้า 24-25

งานที่ 2 อนุภาพแห่งรอยยิ้ม

งานที่ 3 เขียนคำประสมตามที่ครูกำหนด

งานที่ 4 คิดคำประสมจากคำเริ่มต้นที่กำหนด (mind map)

งานที่ 5 หาความหมายดีๆ จากชื่อของตัวเอง

งานที่ 6 แยกคำมูล คำประสม และคำซ้อน

งานที่ 7 แต่งกลอน 4 คำ สร้างกำลังใจ

Article

·  คลิปที่ 1 https://youtu.be/dgrHAwvAl2o

ชื่อคลิป: Grammar 5 นาที:การเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ เป็นพหูพจน์ การเติม s,es,ies ท้ายคำนาม

 

·  คลิปที่ 2 https://youtu.be/vNTiUh72lFo

ชื่อคลิป: English Grammar : articles + noun

 

·  คลิปที่ 3 https://youtu.be/ASWxGyoarVM

ชื่อคลิป: Grammar 5 นาที : article (a,an,the):คำนำหน้านาม

งานที่ 1 บฝ. เติม s/es

งานที่ 2 บฝ.เขียนประโยค 

(มีกี่วันในแต่ละเดือน)

งานที่ 3 ทำ new current  Ex. 1B

งานที่ 4 ทำ new current  Ex. 1C

2

การสร้างคำ และ

คำภาษาต่างประเทศ

ในภาษาไทย

-

งานที่ 1 แยกคำสมาสแบบไทยและคำสมาสแบบสนธิ

งานที่ 2 ขีดเส้นใต้คำไทยแท้จากประโยคที่กำหนด

งานที่ 3 แต่งประโยคที่เป็นคำไทยแท้ทั้งประโยค

งานที่ 4 แยกคำไทยแท้และคำเขมร แล้วเลือกไปแต่งประโยค

Words of quantity

-

งานที่ 1 Drill what/ what a/ what an

งานที่ 2 เรียงตัวอักษร/เขียนศัพท์ภาษาอังกฤษ

งานที่ 3 วาดรูปกับครูมด

งานที่ 4 จดตัวอย่างประโยค some/any

งานที่ 5 new current exercise 2B

งานที่ 6 new current exercise 2D

3

การแต่งกลอนสี่

-

งานที่ 1 แต่งกลอนสี่ หัวข้อ “โควิด-193 บท

งานที่ 2 แต่งกลอนสี่ หัวข้อ “หยุดอยุ่บ้าน” 3 บท

งานที่ 3 แต่งกลอนสี่ หัวข้อ “อยากมาโรงเรียน” 3 บท

Words of quantity

-

งานที่ 1 new current exercise 3A

งานที่ 2 new current exercise 3B

งานที่ 3 new current exercise 3F

4

พหุนาม

-

งานที่ 1  เรียนๆ เล่น ๆ วันที่ 1

งานที่ 2  เล่นกับรูป

งานที่ 3  เอกนาม

งานที่ 4  พหุนาม

งานที่ 5 หนังสือ หน้า 60 (ข้อ 1 ใหญ่)

งานที่ 6 หนังสือ หน้า 64 (ข้อ 1 ใหญ่)

งานที่ 7  หนังสือ หน้า 64 (ข้อ 2 ใหญ่)

งานที่ 8  เรียน ๆ เล่น ๆ วันที่ 3 

งานที่ 9  คูณพหุนาม

งานที่ 10 หนังสือ หน้า 64

(ข้อ 2 ใหญ่ ข้อ 1-19)

งานที่ 11 หารพหุนาม 1

งานที่ 12 หารพหุนาม 2

การเขียน

เพื่อการสื่อสาร

-

งานที่ 1 เขียนชื่อสถานที่ในจังหวัดลพบุรี

งานที่ 2 เขียนบรรยายและพรรณนาจากภาพ

งานที่ 3 ย่อความ

เรื่อง ลดความอ้วนอย่างจึงจะปลอดภัย

งานที่ 4 เขียนแสดงความคิดเห็น

เรื่อง กาแฟลดความอ้วนได้ผลจริงหรือ

Pronoun froms

-

งานที่ 1 new current exercise 4C

งานที่ 2 new current exercise 4D

งานที่ 3 new current exercise 4E

งานที่ 4 new current exercise 4F

งานที่ 5 new current exercise 4J

5

การเขียนรายงาน

และการเขียนเรียงความ

-

งานที่ 1 เปลี่ยนข้อความธรรมดาให้เป็นข้อความ

ที่ไพเราะสละสลวย

งานที่ 2 ทำรายงานเรื่อง โควิด-19

งานที่ 3 เขียนเรียงความ

หัวข้อ อยากบอกแม่

Adjectives

and adverbs

-

งานที่ 1 new current exercise 5A (A)

งานที่ 2 new current exercise 5B

งานที่ 3 new current exercise 5C

งานที่ 4 new current exercise 5D

6

การวิเคราะห์ข้อเท็จจริง

และข้อคิดเห็น

-

งานที่ 1 แต่งนิทานโกหก 1 เรื่อง

งานที่ 2 แต่งประโยคข้อเท็จจริง

และข้อคิดเห็นจากภาพ

งานที่ 3 ฝึกทำ FLOW CHART

Comparison

-

งานที่ 1 new current exercise 6A

งานที่ 2 new current exercise 6B

งานที่ 3 new current exercise 6C

งานที่ 4 new current exercise 6D

งานที่ 5 new current exercise 6E

7

การแยกตัวประกอบ

พหุนาม

-

งานที่ 1  เรียน ๆ เล่น ๆ วันที่ 1

งานที่ 2  ทำ บฝ. แยกตัวประกอบ

งานที่ 3  เรียน ๆ เล่น ๆ วันที่ 2

งานที่ 4  แยกแบบตึงตัวร่วม

งานที่ 5  แยกแบบตึงตัวร่วม

งานที่ 6  เรียน ๆ เล่น ๆ วันที่ 3

งานที่ 7  แยก 2 วงเล็บ

-

-

-

Comparison

-

งานที่ 1 new current exercise 6G (B)

งานที่ 2 new current exercise 6H

งานที่ 3 new current exercise 6I

งานที่ 4 new current exercise 6J

งานที่ 5 new current exercise 6K

8

-

-

-

Present simple /

Present continuous

-

งานที่ 1 new current exercise 7C

งานที่ 2 new current exercise 7D

งานที่ 3 new current exercise 7E

9

-

-

-

Past Simple

-

งานที่ 1 ในสมุด ตาราง Verb”

งานที่ 2 ในสมุด “when L was young,…”

งานที่ 3 new current exercise 8A

10

การสร้างทางเรขาคณิต

-

งานที่ 1  เรียน ๆ เล่น ๆ วันที่ 1

งานที่ 2  สิ่งของรอบตัว

งานที่ 3  การสร้างส่วนของเส้นตรง

งานที่ 4  เรียน ๆ เล่น ๆ วันที่ 2

งานที่ 5  การแบ่งส่วนของเส้นตรง

งานที่ 6  การสร้างมุม

-

-

-

Imperative

and Modal verbs

-

งานที่ 1  ตั้งชื่อเรื่องจากภาพ (6 ภาพ)

งานที่ 2  The Signature of Silom Road.

งานที่ 3  ทำ บฝ. new current exercise 9C

งานที่ 4  ทำ บฝ. new current exercise 9F

งานที่ 5 ทำ บฝ. new current exercise 9K

11

-

-

-

Present Perfect /

Present Perfect Continuos

คลิปที่ 1: https://www.youtube.com/watch?v=0BlvCC8GImI

ชื่อคลิป: ได้กินเจ๊ไฝที่ร้านซะที เย่!!

งานที่ 1  ทำ บฝ. new current exercise 10C

งานที่ 2  ทำ บฝ. new current exercise 10E

งานที่ 3  ทำ บฝ. new current exercise 10G

12

-

-

-

Part Continuous /

Past Perfect /

Past Simple

-

งานที่ 1  แปล และวาดรูป puzzle play (ในสมุด)

งานที่ 2  ทำ บฝ. new current exercise 11B

งานที่ 3  ทำ บฝ. new current exercise 11D

งานที่ 4  ทำ บฝ. new current exercise 11E

 

ม.3

ม.3

เลข

ไทย

อังกฤษ

สัปดาห์

ที่

คลิปหลัก

ของโรงเรียน

Download เพิ่มเติม

และดูเพิ่มเติม

งานที่ต้องนำมาส่งคุณครู

คลิปหลัก

ของโรงเรียน

Download เพิ่มเติม

และดูเพิ่มเติม

งานที่ต้องนำมาส่งคุณครู

คลิปหลัก

ของโรงเรียน

Download เพิ่มเติม

และดูเพิ่มเติม

งานที่ต้องนำมาส่งคุณครู

1

พื้นที่ผิว

-

งานที่ 1 ทำ บฝ. ในคลิป

งานที่ 2 ทำ บฝ. ในคลิป

งานที่ 3 ทำ บฝ. ในคลิป

งานที่ 4  หาปริมาตร

งานที่ 5 - ทำ บฝ. ที่ 2 หน้า 29 ข้อ 1 ใหญ่

(ข้อ 1-4)

           - ทำ บฝ. ที่ 3 หน้า 35 ข้อ 2 ใหญ่

(ข้อ 1-2)

คำยืมภาษาอังกฤษ,

การอ่านออกเสียง,

โครงสี่สุภาพ

-

งานที่ 1 เล่นกับคำ

งานที่ 2 อ่านเร็ว

งานที่ 3 เขียนคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ

งานที่ 4 เขียนคำศัพท์บัญญัติ

งานที่ 5 ทำบัตรขอบคุณ 1 ใบ

งานที่ 6 เล่นกับคำ

งานที่ 7 อ่านเร็ว

งานที่ 8 เรื่องนักข่าวที่ชอบ

งานที่ 9 อ่านกลอนสุภาพ หรือโคลงสี่สุภาพ

1 บท อัดเป็นคลิปเสียง

งานที่ 10 แต่งโคลงสี่สุภาพ 1 บท

งานที่ 11 บัตรขอบคุณ 1 ใบ

งานที่ 12 เล่นกับคำ

งานที่ 13 อ่านเร็ว

งานที่ 14 แปลโคลงสี่สุภาพ

งานที่ 15 บัตรขอบคุณ 1 ใบ

Article

·  คลิปที่ 1 https://youtu.be/vNTiUh72lFo

ชื่อคลิป: English Grammar: Articles + Noun

 

·  คลิปที่ 2 https://youtu.be/ASWxGyoarVM

ชื่อคลิป: Grammar 5 นาที :Article (a,an,the): คำนำหน้านาม

งานที่ 1 Dictation 5 คำ

งานที่ 2 New Current Exercise 1B

งานที่ 3 New Current Exercise 1C

งานที่ 4 New Current Exercise 1E

งานที่ 5 New Current Exercise 1F

งานที่ 6 New Current Exercise 1G  

ข้อ B

งานที่ 7 New Current Exercise 1A

งานที่ 8 New Current Exercise 1H

2

ระดับภาษา

-

งานที่ 1 เปลี่ยนคำภาษาปากให้เป็นภาษากึ่งทางการและทางการ

งานที่ 2 เปลี่ยนคำภาษาปากเป็นภาษาทางการ

งานที่ 3 เขียนจดหมายกิจธุระ

งานที่ 4 สรุปหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษา

หน้า 71

งานที่ 5 อ่านหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษา

หน้า 72-73

งานที่ 6 เขียนอัตชีวประวัติของนักเรียน

คำบอกปริมาณ

-

งานที่ 1 New Current Exercise 2A  

งานที่ 2 New Current Exercise 2B  

งานที่ 3 New Current Exercise 2F

งานที่ 4 New Current Exercise 2H

3

 

การเขียนจดหมาย/

การเขียนชีวประวิติ/ประโยค

 

-

งานที่ 1 อ่านชีวประวัติของคนที่สนใจ

งานที่ 2 เขียนอัตชีวประวัติของนักเรียน

งานที่ 3 แยกส่วนประกอบของประโยค

งานที่ 4 อ่านบทความแล้วหาประโยคเพื่อแยกส่วนประกอบของประโยค

คำบอกปริมาณ

-

งานที่ 1 New Current Exercise 3B  

งานที่ 2 New Current Exercise 3E  

งานที่ 3 New Current Exercise 3F

4

ระบบสมการ

-

งานที่ 1 ทำ บฝ. ในคลิป

งานที่ 2 ทำ บฝ. ในคลิป

งานที่ 3 ทำ บฝ. ในคลิป

งานที่ 4 ทำ บฝ. ในคลิป

งานที่ 5 ทำ บฝ. ในคลิป

งานที่ 6 ทำ บฝ. ในคลิป

งานที่ 7 ทำ บฝ. ในคลิป

งานที่ 8 ทำ บฝ. ในคลิป

งานที่ 9 ทำ บฝ. ในคลิป

งานที่ 10 ทำ บฝ. ในคลิป

ประโยคสามัญ/

ประโยครวม/

ประโยคซ้อน

-

งานที่ 1 แต่งประโยคสามัญ 5 ประโยค

งานที่ 2 ทำให้เป็นประโยครวมและขีดเส้นใต้คำเชื่อม

งานที่ 3 ขีดเส้นใต้ประโยคย่อยและบอกชนิดของประโยคซ้อน

Adjectives, Adverbs

-

งานที่ 1 New Current Exercise 4A 

งานที่ 2 New Current Exercise 4B 

งานที่ 3 New Current Exercise 4C

งานที่ 4 New Current Exercise 4D

5

การเขียนคำอวยพร

-

งานที่ 1 เขียนคำอวยพร ในข้อต่อไปนี้

- อวยพรวันเกิด

- อวยพรผู้ป่วย

- อวยพรรุ่นพี่ ม.6 เรื่อง เรียนจบ

งานที่ 2 ทำการ์ดขอบคุณ

Adjectives, Adverbs

·   คลิปที่ 1: https://www.youtube.com/watch?v=eD5KTyjAc2c&feature=youtu.be

ชื่อคลิป: สรุปง่าย! คำ Adj.ที่ลงท้ายด้วย (-ed) และ (-ing)

 

·   คลิปที่ 2: https://www.youtube.com/watch?v=Ono6diUgRdg&feature=youtu.be

ชื่อคลิป: Comparison การเปรียบเทียบ

งานที่ 1 New Current Exercise 5B

งานที่ 2 New Current Exercise 5C

งานที่ 3 New Current Exercise 5D

งานที่ 4 New Current Exercise 5E

งานที่ 5 New Current Exercise 5G

6

การกรอกแบบสมัครงาน

แบบฟอร์มสมัครงาน

งานที่ 1 โหลดแบบฟอร์มสมัครงาน

แล้วกรอกรายละเอียด

งานที่ 2 ออกแบบแบบฟอร์มสมัครงานเอง

ทำลงในสมุด

Sentences

-

งานที่ 1 แยกประโยคลงในตาราง

งานที่ 2 New Current Exercise 6A

งานที่ 3 New Current Exercise 6B

งานที่ 4 New Current Exercise 6C

7

แยกตัวประกอบพหุนาม

-

งานที่ 1 แยกตัวประกอบแบบเพิ่มเข้าลบออก

งานที่ 2 แยกตัวประกอบโดยใช้สูตร

งานที่ 3 แยกตัวประกอบแบบหน้า x

ยกกำลัง 2 มีตัวเลข

-

-

-

Verb-Ing

-

งานที่ 1 ทำ  New Current Exercise 7A

งานที่ 2 ทำ  New Current Exercise 7B

8

-

-

-

Verb-ing

And Infinitive

-

งานที่ 1 ถาม - ตอบ เสร็จสรรพด้วยตัวเอง 1

งานที่ 2 ถาม - ตอบ เสร็จสรรพด้วยตัวเอง 2

งานที่ 3 New Current Exercise 7C

งานที่ 4 New Current Exercise 7D

งานที่ 5 New Current Exercise 7E

9

-

-

-

Present Simple Tense

-

งานที่ 1 New Current Exercise 9A

งานที่ 2 New Current Exercise 9B

10

ฟังก์ชันกำลังสอง

(กราฟพาราโบลา)

-

งานที่ 1 จงเขียนกราฟของสมการ

งานที่ 2 ตอบคำถามและวาดกราฟ

งานที่ 3 มองๆ สมการและตอบในตาราง

งานที่ 4 จัดรูปสมการโดยใช้กำลังสองสมบูรณ์

แบบเพิ่มเข้าลบออก

งานที่ 5 มองแบบ ม.6

-

-

-

Past Simple Tense

-

งานที่ 1 New Current Exercise 10A

งานที่ 2 New Current Exercise 10B

11

-

-

-

Present Continnuous /

Past Continnuous

-

งานที่ 1 New Current Exercise 11A

งานที่ 2 New Current Exercise 11D A,B

12

-

-

-

Present Perfect /

Present Perfect

Continnuous

-

งานที่ 1 New Current Exercise 12A

งานที่ 2 New Current Exercise 12D

 

ม.4 (วิทย์)

ม.4 (วิทย์)

เลข

ไทย

อังกฤษ

สัปดาห์

ที่

คลิปหลัก

ของโรงเรียน

Download เพิ่มเติม

และดูเพิ่มเติม

งานที่ต้องนำมาส่งคุณครู

คลิปหลัก

ของโรงเรียน

Download เพิ่มเติม

และดูเพิ่มเติม

งานที่ต้องนำมาส่งคุณครู

คลิปหลัก

ของโรงเรียน

Download เพิ่มเติม

และดูเพิ่มเติม

งานที่ต้องนำมาส่งคุณครู

1

เซต

-

งานที่ 1  - หน้า 3 ข้อ 1 ใหญ่ (ข้อ 7-20)

- หน้า 5 ข้อ 2 ใหญ่ (ข้อ 4-10)

- หน้า 5 ข้อ 3 ใหญ่ (ข้อ 1-5)

งานที่ 2  - หน้า 6 ข้อ 1 ใหญ่ (ข้อ 1-3)

- หน้า 6-7 ข้อ 2 ใหญ่(ข้อ 1-5)

งานที่ 3   - หน้า 6-7 ข้อ 1 ใหญ่ (ข้อ 4-10)

- หน้า 9 ข้อ 2 ใหญ่ (ข้อ 3-10)

งานที่ 4  - หน้า 11-12 ข้อ 1 ใหญ่ (ข้อ 1-10)

- หน้า 12-13 ข้อ 2 ใหญ่ (ข้อ 7-30)

- หน้า 12 ข้อ 3 ใหญ่ (ข้อ 1-3)

- หน้า 13 ข้อ 4 ใหญ่ (ข้อ 1-5)

งานที่ 5  - หน้า 16 ข้อ 1 ใหญ่ (ข้อ 3-10)

- หน้า 17-18 ข้อ 2 ใหญ่ (ข้อ 3-10)

งานที่ 6  - หน้า 25 ข้อ 1 ใหญ่ (ข้อ 1-15)

- หน้า 25-26 ข้อ 2 ใหญ่ (ข้อ 1-20)

- หน้า 27-28 ข้อ 4 ใหญ่ (ข้อ 1-10)

- หน้า 29 ข้อ 5 ใหญ่ (ข้อ 1-5)

งานที่ 7  - หน้า 31 ข้อ 2 ใหญ่ (ข้อ 1-5)

งานที่ 8  - หน้า 33 ข้อ 1 ใหญ่

- หน้า 33-34 ข้อ 3 ใหญ่ (ข้อ 1-10)

- หน้า 34 ข้อ 3 ใหญ่ ข้อ 1-10

- หน้า 35 ข้อ 4 ใหญ่

- หน้า 35 ข้อ 6 ใหญ่

การอ่านร้อยแก้ว

·      คลิปที่ 1 https://www.youtube.com/watch?v=l117wfB0g3o

ชื่อคลิป This Turkish Language Isn’t Spoken, It’s Whistled

งานที่ 1 เขาพูดถึงอะไร

งานที่ 2 สรุปเรื่อง “บัวขาวบัญชาเมฆ”

 

Tense

·   คลิปที่ 1 https://www.youtube.com/watch?v=l117wfB0g3o

ชื่อคลิป: This Turkish Language Isn’t Spoken, It’s Whistled

งานที่ 1 แปลประโยคเป็นภาษาอังกฤษ

งานที่ 2 ทำ highlight หน้า 10-13

งานที่ 3 แต่งประโยคภาษาอังกฤษจากคำว่า take off, enormous, generally

          คำละ 2 ประโยค พร้อมแปลเป็นภาษาไทย

2

การอ่านร้อยกรอง

·      คลิปที่ 1 https://youtu.be/ZzH4_iEs57E

ชื่อคลิป การอ่านทำนองเสนาะกลอนสุภาพ

 

·     คลิปที่ 2 https://youtu.be/TxV7uILBxF0

ชื่อคลิป อินทรวิเชียรฉันท์

 

·     คลิปที่ 3 https://www.youtube.com/watch?v=gv9l2c-4GBg

ชื่อคลิป การอ่านทำนองเสนาะกาพย์ยานี 11

 

·     คลิปที่ 4 https://www.youtube.com/watch?v=_oOrsirfrgI

ชื่อคลิป การอ่านทำนองเสนาะโคลงสี่สุภาพ

งานที่ 1 เขียนแสดงความคิดเห็น

- คุณสมบัติของผู้อ่าน

- หลักเกณฑ์ในการอ่าน

งานที่ 2 อัดคลิปเสียง การอ่านทำนองเสนาะ

 2 บท

Question Tag/

Infinitive without to/Present Perfect/

 4 Tense อดีต

-

งานที่ 1 ทำ highlight หน้า 20

งานที่ 2 ทำ highlight หน้า 21

งานที่ 3 ทำ highlight หน้า 23-24

งานที่ 4 ทำ highlight หน้า 25-27

งานที่ 5 ทำ highlight หน้า 30-32

3

สื่อสิ่งพิมพ์

-

งานที่ 1 ทำหนังสือพิมพ์ 1 หน้า

(แจ้งข่าวในวันที่ 17 มิ.. 63)

 

ประโยคอุทาน/

การใช้คำเพื่อบอกจุดประสงค์ต่างๆ

-

งานที่ 1 ทำ highlight หน้า 37

งานที่ 2 ทำ highlight หน้า 37

งานที่ 3 ทำ highlight หน้า 37-38

งานที่ 4 ให้ดูรูปแล้วแต่งประโยค

โดยใช้คำว่า like, alike, similar

งานที่ 5 ทำ highlight หน้า 38

งานที่ 6 ทำ highlight หน้า 43-45

4

ทบทวน

เรื่อง เซต

-

-

การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์

ประเภทเรื่องสั้น/

นวนิยาย

-

งานที่ 1 วิเคราะห์เรื่องสั้น

เรื่อง ขาซ้ายของแม่

Verb ช่วย

-

งานที่ 1 แต่งประโยคคำถาม How many……?

งานที่ 2 ทำ highlight หน้า 55-57

งานที่ 3 ทำ highlight หน้า 58-59

งานที่ 4 ทำ highlight หน้า 64-65

5

ตรรกศาสตร์

-

งานที่ 1  บฝ. 2.1  หน้า 42 ข้อ 1, 2 ใหญ่

งานที่ 2  บฝ. 2.2

หน้า 44  ข้อ 1 ใหญ่

หน้า 44  ข้อ 2 ใหญ่

หน้า 45-46  ข้อ 3 ใหญ่

หน้า 46-47  ข้อ 4 ใหญ่

หน้า 49  ข้อ 6 ใหญ่

หน้า 49-50  ข้อ 7 ใหญ่

งานที่ 3  บฝ. 2.3

หน้า 51  ข้อ 1 ใหญ่

หน้า 51-54  ข้อ 2 ใหญ่

หน้า 54-55  ข้อ 3 ใหญ่

งานที่ 4  บฝ. 2.4  หน้า 56-58  ข้อ 1 ใหญ่

งานที่ 5  บฝ. 2.5

หน้า 83  ข้อ 1 ใหญ่

หน้า 83-85  ข้อ 2 ใหญ่

งานที่ 6  บฝ. 2.6  หน้า 88-89  ข้อ 1-14

งานที่ 7  บฝ. 2.7  หน้า 91  ข้อ 1-20

งานที่ 8  บฝ. 2.8

หน้า 93  ข้อ 1 ใหญ่

หน้า 93-94  ข้อ 2 ใหญ่

หน้า 94-95  ข้อ 3 ใหญ่

งานที่ 9  บฝ. 2.9  หน้า 96-99  ข้อ 1-20

งานที่ 10  บฝ. 2.10  หน้า 101-103  ข้อ 1-12

งานที่ 11  บฝ. 2.11

หน้า 105-107 ข้อ 1 ใหญ่

หน้า 107-108 ข้อ 2 ใหญ่

-

-

-

ประโยคคำสั่ง/

ประโยคขอร้อง/

การละคำกริยาช่วย

-

งานที่ 1 แปลประโยคภาษาไทยเป็นอังกฤษ (Let’s)

งานที่ 2 ลอก Dos and Don’ts และแปลไทย

งานที่ 3 ทำ highlight หน้า 71-72

งานที่ 4 ทำ highlight หน้า 69

งานที่ 5 ทำ highlight หน้า 73-74

6

-

-

-

Verb ing แบบต่างๆ/

too…to

-

งานที่ 1 ถาม-ตอบ เกี่ยวกับกีฬา

งานที่ 2 ทำ highlight หน้า 83-88

งานที่ 3 ทำ highlight หน้า 82

7

-

-

-

Enough…to/

in order to/

in order that

-

งานที่ 1 ทำ highlight หน้า 96-97

และหน้า 101-103

8

จำนวนจริง

-

งานที่ 1  บฝ. 3.1   ข้อ 1  ใหญ่ หน้า 125-126

ข้อ 2  ใหญ่ หน้า 126

งานที่ 2  บฝ. 3.2  ข้อ 1-20 หน้า 139-140

งานที่ 3  บฝ. 3.4.1  ข้อ 1 ใหญ่ (3-5)

หน้า 153-154

ข้อ 2 ใหญ่ (3, 5)

หน้า 154-155

งานที่ 4  บฝ. 3.4.2  ข้อ 1 ใหญ่ (6-10)

หน้า 160-161

งานที่ 5  บฝ. 3.5  ข้อ 1-7 หน้า 163-165

งานที่ 6  บฝ. 3.9.1  ข้อ 1 ใหญ่ (1-9)

หน้า 193-195

ข้อ 2 ใหญ่ (1-12)

หน้า 196-198

งานที่ 7  บฝ. 3.10  ข้อ 4 ใหญ่ (1-4)

หน้า 236-237

ข้อ 2 ใหญ่ (1-4,6-7)

หน้า 241-242

-

-

-

Whether/

If indirect speech

-

งานที่ 1 แต่งประโยคโดยใช้คำว่า Whether / If

5 ประโยค พร้อมแปล

งานที่ 2 ทำ highlight หน้า 119 - 121

9

-

-

-

Whether / if

Indirect speech

-

งานที่ 1 ค้นคว้าข้อมูลประเทศแล้วรายงาน
ในกระดาษ
A4 ตามตัวอย่างในคลิป

งานที่ 2 ทำ highlight หน้า 119, 121

10

-

-

-

Too /

So fear /

Afraid let /

Allow article

คลิปที่ 1 : https://www.youtube.com/watch?v=ASWxGyoarVM

ชื่อคลิป: Grammar 5 นาที : Article
(a,an,the) : คำนำหน้านาม

 

คลิปที่ 2 : https://www.youtube.com/watch?v=vNTiUh72lFo

ชื่อคลิป: English Grammar: Articles + Noun

งานที่ 1 ตั้งชื่อภาพ

งานที่ 2 แต่งประโยคจากคำนามที่กำหนด
 (ตามตัวอย่าง)
(Ann, Barbara)

11

เลขยกกำลัง

-

-

-

-

-

No sooner…than /

วลีขยายประธาน /

Verb (ing, ed)

-

งานที่ 1 ทำ highlight หน้า 153-154

งานที่ 2 ทำกิจกรรม My Cost of Living

12

-

-

-

Adverb / either /

Each other / some / any

-

งานที่ 1 ลอกกิจกรรม Nutr and Bolts ลงสมุด

งานที่ 2 ทำกิจกรรม My Favorite Things

งานที่ 3 ทำ highlight หน้า 165, 173-174

 

ม.4 (ศิลป์)

ม.4 (ศิลป์)

เลข

ไทย

อังกฤษ

สัปดาห์

ที่

คลิปหลัก

ของโรงเรียน

Download เพิ่มเติม

และดูเพิ่มเติม

งานที่ต้องนำมาส่งคุณครู

คลิปหลัก

ของโรงเรียน

Download เพิ่มเติม

และดูเพิ่มเติม

งานที่ต้องนำมาส่งคุณครู

คลิปหลัก

ของโรงเรียน

Download เพิ่มเติม

และดูเพิ่มเติม

งานที่ต้องนำมาส่งคุณครู

1

เซต

-

งานที่ 1  - หน้า 3 ข้อ 1 ใหญ่ (ข้อ 7-20)

- หน้า 5 ข้อ 2 ใหญ่ (ข้อ 4-10)

- หน้า 5 ข้อ 3 ใหญ่ (ข้อ 1-5)

งานที่ 2  - หน้า 6 ข้อ 1 ใหญ่ (ข้อ 1-3)

- หน้า 6-7 ข้อ 2 ใหญ่(ข้อ 1-5)

งานที่ 3   - หน้า 6-7 ข้อ 1 ใหญ่ (ข้อ 4-10)

- หน้า 9 ข้อ 2 ใหญ่ (ข้อ 3-10)

งานที่ 4  - หน้า 11-12 ข้อ 1 ใหญ่ (ข้อ 1-10)

- หน้า 12-13 ข้อ 2 ใหญ่ (ข้อ 7-30)

- หน้า 12 ข้อ 3 ใหญ่ (ข้อ 1-3)

- หน้า 13 ข้อ 4 ใหญ่ (ข้อ 1-5)

งานที่ 5  - หน้า 16 ข้อ 1 ใหญ่ (ข้อ 3-10)

- หน้า 17-18 ข้อ 2 ใหญ่ (ข้อ 3-10)

งานที่ 6  - หน้า 25 ข้อ 1 ใหญ่ (ข้อ 1-15)

- หน้า 25-26 ข้อ 2 ใหญ่ (ข้อ 1-20)

- หน้า 27-28 ข้อ 4 ใหญ่ (ข้อ 1-10)

- หน้า 29 ข้อ 5 ใหญ่ (ข้อ 1-5)

งานที่ 7  - หน้า 31 ข้อ 2 ใหญ่ (ข้อ 1-5)

งานที่ 8  - หน้า 33 ข้อ 1 ใหญ่

- หน้า 33-34 ข้อ 3 ใหญ่ (ข้อ 1-10)

- หน้า 34 ข้อ 3 ใหญ่ ข้อ 1-10

- หน้า 35 ข้อ 4 ใหญ่

- หน้า 35 ข้อ 6 ใหญ่

การอ่านร้อยแก้ว

 

·      คลิปที่ 1 https://www.youtube.com/watch?v=l117wfB0g3o

ชื่อคลิป This Turkish Language Isn’t Spoken, It’s Whistled

งานที่ 1 เขาพูดถึงอะไร

งานที่ 2 สรุปเรื่อง “บัวขาวบัญชาเมฆ”

 

Tense

·   คลิปที่ 1 https://www.youtube.com/watch?v=l117wfB0g3o

ชื่อคลิป: This Turkish Language Isn’t Spoken, It’s Whistled

งานที่ 1 แปลประโยคเป็นภาษาอังกฤษ

งานที่ 2 ทำ highlight หน้า 10-13

งานที่ 3 แต่งประโยคภาษาอังกฤษจากคำว่า take off, enormous, generally

          คำละ 2 ประโยค พร้อมแปลเป็นภาษาไทย

2

การอ่านร้อยกรอง

·      คลิปที่ 1 https://youtu.be/ZzH4_iEs57E

ชื่อคลิป การอ่านทำนองเสนาะกลอนสุภาพ

 

·     คลิปที่ 2 https://youtu.be/TxV7uILBxF0

ชื่อคลิป อินทรวิเชียรฉันท์

 

·     คลิปที่ 3 https://www.youtube.com/watch?v=gv9l2c-4GBg

ชื่อคลิป การอ่านทำนองเสนาะกาพย์ยานี 11

 

·     คลิปที่ 4 https://www.youtube.com/watch?v=_oOrsirfrgI

ชื่อคลิป การอ่านทำนองเสนาะโคลงสี่สุภาพ

งานที่ 1 เขียนแสดงความคิดเห็น

- คุณสมบัติของผู้อ่าน

- หลักเกณฑ์ในการอ่าน

งานที่ 2 อัดคลิปเสียง การอ่านทำนองเสนาะ 2 บท

Question Tag/

Infinitive without to/Present Perfect/

 4 Tense อดีต

-

งานที่ 1 ทำ highlight หน้า 20

งานที่ 2 ทำ highlight หน้า 21

งานที่ 3 ทำ highlight หน้า 23-24

งานที่ 4 ทำ highlight หน้า 25-27

งานที่ 5 ทำ highlight หน้า 30-32

3

สื่อสิ่งพิมพ์

-

งานที่ 1 ทำหนังสือพิมพ์ 1 หน้า

(แจ้งข่าวในวันที่ 17 มิ.. 63)

 

ประโยคอุทาน/

การใช้คำเพื่อบอกจุดประสงค์ต่างๆ

-

งานที่ 1 ทำ highlight หน้า 37

งานที่ 2 ทำ highlight หน้า 37

งานที่ 3 ทำ highlight หน้า 37-38

งานที่ 4 ให้ดูรูปแล้วแต่งประโยค

โดยใช้คำว่า like, alike, similar

งานที่ 5 ทำ highlight หน้า 38

งานที่ 6 ทำ highlight หน้า 43-45

4

ทบทวน

เรื่อง เซต

-

-

การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์

ประเภทเรื่องสั้น/

นวนิยาย

-

งานที่ 1 วิเคราะห์เรื่องสั้น

เรื่อง ขาซ้ายของแม่

Verb ช่วย

-

งานที่ 1 แต่งประโยคคำถาม How many……?

งานที่ 2 ทำ highlight หน้า 55-57

งานที่ 3 ทำ highlight หน้า 58-59

งานที่ 4 ทำ highlight หน้า 64-65

5

ตรรกศาสตร์

-

งานที่ 1  บฝ. 2.1  หน้า 42 ข้อ 1, 2 ใหญ่

งานที่ 2  บฝ. 2.2

หน้า 44  ข้อ 1 ใหญ่

หน้า 44  ข้อ 2 ใหญ่

หน้า 45-46  ข้อ 3 ใหญ่

หน้า 46-47  ข้อ 4 ใหญ่

หน้า 49  ข้อ 6 ใหญ่

หน้า 49-50  ข้อ 7 ใหญ่

งานที่ 3  บฝ. 2.3

หน้า 51  ข้อ 1 ใหญ่

หน้า 51-54  ข้อ 2 ใหญ่

หน้า 54-55  ข้อ 3 ใหญ่

งานที่ 4  บฝ. 2.4  หน้า 56-58  ข้อ 1 ใหญ่

 

-

-

-

ประโยคคำสั่ง/

ประโยคขอร้อง/

การละคำกริยาช่วย

-

งานที่ 1 แปลประโยคภาษาไทยเป็นอังกฤษ (Let’s)

งานที่ 2 ลอก Dos and Don’ts และแปลไทย

งานที่ 3 ทำ highlight หน้า 71-72

งานที่ 4 ทำ highlight หน้า 69

งานที่ 5 ทำ highlight หน้า 73-74

6