เรียน  online  กับ โรงเรียนอมาตยกุล

ตามแนว

AMAT MODEL

 

 

 

อ.1

อ.1

สัปดาห์ที่

คลิปหลักของโรงเรียน

Download เพิ่มเติมและดูเพิ่มเติม

งานที่ต้องนำมาส่งคุณครู

1

กิจกรรม อ.1 สัปดาห์ที่ 1

-

-

2

กิจกรรม อ.1 สัปดาห์ที่ 2

·     ใบงาน ภาพมดแดง

งานที่ 1 ระบายสีมดแดง

3

กิจกรรม อ.1 สัปดาห์ที่ 3

-

-

4

กิจกรรม อ.1 สัปดาห์ที่ 4

-

-

 

อ.2

อ.2

สัปดาห์ที่

คลิปหลักของโรงเรียน

Download เพิ่มเติมและดูเพิ่มเติม

งานที่ต้องนำมาส่งคุณครู

1

กิจกรรม อ.2 สัปดาห์ที่ 1

-

-

2

กิจกรรม อ.2 สัปดาห์ที่ 2

·     ใบงาน รู้จัก ตัว ก

งานที่ 1 ตกแต่งตัว ก

งานที่ 2 ปั้นกาหลากสี

3

กิจกรรม อ.2 สัปดาห์ที่ 3

-

งานที่ 1 ปั้นกาสีดำ

4

กิจกรรม อ.2 สัปดาห์ที่ 4

-

-

 

อ.3

อ.3

สัปดาห์ที่

คลิปหลักของโรงเรียน

Download เพิ่มเติมและดูเพิ่มเติม

งานที่ต้องนำมาส่งคุณครู

1

กิจกรรม อ.3 สัปดาห์ที่ 1

·     ใบงาน “โรงเรียนในฝันของหนู”

งานที่ 1 โรงเรียนในฝันของหนู

2

กิจกรรม อ.3 สัปดาห์ที่ 2

·         คลิปที่ 1 : https://www.youtube.com/watch?v=VGQGUMX5lxI

ชื่อคลิป: Sensory Sidewalk Path

 

·         ใบงาน “ฝึกลากเส้น ก”

งานที่ 1 ฝึกลากเส้น ก

3

กิจกรรม อ.3 สัปดาห์ที่ 3

-

-

4

กิจกรรม อ.3 สัปดาห์ที่ 4

-

งานที่ 1 ถุงมือหน้าสัตว์

 

                                            ** โรงเรียนอมาตยกุล ขอขอบคุณเจ้าของ video คลิปทุกคลิปอย่างสูงมา ณ ที่นี้**