ระบบประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/64

นักเรียนสามารถเรียกดูผลการเรียนรายบุคคลได้โดย click เลือกระดับชั้นที่นักเรียนศึกษาอยู่ แล้วระบุเลขประชาชน และเลขประจำตัวนักเรียน

นักเรียนสามารถเรียกดูข้อมูลได้ระหว่างวันที่ 7 – 14 มีนาคม 2565

(หากใช้โทรศัพท์ดูผลการเรียน เกรดเฉลี่ยจะอยู่ด้านขวามือสุด สามารถเลื่อนดูได้ค่ะ)

Link ขอดูผลการเรียนระดับชั้น ป.1 – ม.3

https://amatyakulschool.com/searchscorep1tom3.php

Link ขอดูผลการเรียนระดับชั้น ม.4 – ม.6 สายวิทย์

https://amatyakulschool.com/searchscorem4to6sci.php

Link ขอดูผลการเรียนระดับชั้น ม.4 – ม.6 สายศิลป์

https://amatyakulschool.com/searchcorem4to6art.php