Month: March 2021

แจ้งข่าวถึงผู้ปกครองนักเรียนใหม่ที่จะเข้าเรียนปีการศึกษา 2564

https://www.amatyakulschool.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%20%E0%B8%A3%E0%B8%A3.%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2022%20%E0%B8%A1%E0%B8%B5.%E0%B8%84.%2064.pdf

ขอแจ้งเรื่องกิจกรรมวันที่ 22 – 31 มีนาคม 2564

ระหว่างวันที่ 22 – 31 มีนาคม 2564 นักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 กลุ่มหนึ่งได้จัดทำ โครงการจิตอาสาพัฒนาชีวิต มีการจำหน่ายอาหาร ขนม และสินค้าค่ะ จึงแจ้งให้ทุกท่านทราบ และขอการสนับสนุนจากผู้ปกครองและนักเรียนด้วยค่ะ รายละเอียดตาม link ด้านล่างนี้ค่ะ หากเป็นกิจกรรมการสอนต่างๆ สมัครได้ตามป้ายประกาศค่ะ

ข่าวโรงเรียน ฉบับที่ 185 มีนาคม 2564

ข่าวฉบับนี้ทางโรงเรียนจะจัดพิมพ์ในรูปเอกสารและแจกให้กับผู้ปกครองในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ค่ะ
ข่าว ร.ร. ฉบับนี้ มีเรื่องราวและกำหนดการต่างๆ ที่ต้องแจ้งให้ทราบ