แจ้งเรื่องการรับมือกับโรค COVID-19 ระลอกใหม่ ฉบับที่ 5 4 มกราคม 64 เวลา 14.20 น. เรื่อง ขอให้มารับหนังสือและสมุดคืน