แจ้งเรื่องการรับมือกับโรค COVID-19 ระลอกใหม่ ฉบับที่ 4 1 มกราคม 64 เวลา 9.40 น. (แจ้งปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ)