แจ้งเรื่องการรับมือกับโรค COVID-19 ระลอกใหม่ ฉบับที่ 3 23 ธันวาคม 63 เวลา 18.40 น.