แจ้งเรื่องการรับมือกับโรค COVID-19 ฉบับที่ 2 23 ธันวาคม 63 เวลา 13.30 น.

            ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่  และมีผู้ติดเชื้อกระจายไปในหลายพื้นที่  ทางโรงเรียนอมาตยกุลมิได้นิ่งนอนใจ  โดยยังเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา