แจ้งเรื่องการรับมือกับโรค COVID-19 ระลอกใหม่ ฉบับที่ 1 22 ธันวาคม 63 เวลา 16.00 น.

ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่  และมีผู้ติดเชื้อกระจายไปในหลายพื้นที่