โรงเรียนอมาตยกุล

100/20 พหลโยธิน 51  บางเขน กรุงเทพ 10220

02-5523291  02-9728890  02-9728894

Email : Amatschool@yahoo.com 

 

เรื่องราวความเป็นมาของโรงเรียนอมาตยกุล

 

 

การศึกษาแบบนีโอฮิวแมนนิส