แจ้งเลื่อนสอบภาคทฤษฎี ของ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3

ครูคำดี และครูมานพ ฝากแจ้งนักเรียนชั้น ม.6 ว่า ทาง รด. ได้แจ้งเลื่อนสอบภาคทฤษฎี ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 จากเดิมวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ช่วงบ่าย ออกไปโดยไม่มีกำหนด

ทางโรงเรียนจึงจะจัดการเรียนการสอนเต็มวันตามปกติในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 จึงแจ้งมาเพื่อทราบ