แจ้งเรื่อง COVID-19 ในโรงเรียนอมาตยกุล ฉบับที่ 2

แจ้งผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ของนักเรียนห้อง ป.1 ก และ ป.6ก

สืบเนื่องจากกรณีผู้ปกครองของนักเรียนห้อง ป.1ก และ ป.6ก ติดเชื้อ COVID-19 และทางโรงเรียนกำลังรอผลตรวจของนักเรียนซึ่งคาดว่าจะออกมาในวันนี้ (10 เมษายน 2564) นั้น ผู้ปกครองได้แจ้งผลการตรวจมาแล้วค่ะว่า ผลการตรวจเป็นลบ ไม่พบเชื้อในนักเรียนทั้ง 2 คน จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และจากผลดังกล่าว ทำให้นักเรียนห้อง ป.1ก และ ป.6ก ไม่ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 อย่างไรก็ตาม ขอให้กักตัวและสังเกตอาการค่ะ